Gandia inicia els procediments per a adjudicar els serveis de socorrisme, vigilància i informació turística

El corportaveu del govern de Gandia, Jose Manuel Prieto, ha informat de l’obertura de procediments per a l’adjudicació dels serveis de socorrisme, vigilància i informació turística. 

D’una banda, es tracta del contracte relatiu al “servei d’informació turística de la xarxa d’oficines de turisme de Gandia, suport a la gestió de la qualitat d’oficines de turisme, platges i del municipi de Gandia i assistència a fires, certàmens i esdeveniments de turisme“, i per un altre l’ “Assistència sanitària en postes, ambulància assistencial, vigilància salvament i socorrisme i servei de platges accessibles en les platges del terme municipal de Gandia“.

En ambdós casos des del departament de contractació es posen en marxa aquests dos processos per tal de garantir la lliure concurrència i millorar els serveis que ja es presten de manera excel·lent i eficient a les nostres platges.

Pel que fa al contracte relatiu del Servei Assistència sanitària en postes, ambulància assistencial, vigilància salvament i socorrisme i servei de platges accessibles en les platges del terme municipal de Gandia, tindrà un import anual de 385.000,00 euros IVA exclòs, 59.902,00 euros en concepte d’IVA, total IVA inclòs 444.902,00 euros, per a un període de dos anys podent ser prorrogables a 2 anys més.

El procés serà obert i pel que fa als criteris la puntuació quedaran establerts de la següent manera:

– Oferta econòmica: 50 punts

– Criteris de judici de valor: 50 punts

En aquest cas 35 punts s’adjudicaran en funció dels protocols a seguir segons les activitats i situacions així com totes les indicacions recollides en el plec de condicions tècniques.

També es valoraran les millores proposades en la prestació del servei de bany adaptat.

Els últims 15 punts contemplaran les millores en el servei de bany accessible (ampliació del servei a usuaris que no tinguen mitjans per traslladar-se a la platja).

D’altra banda, el servei d’informació turística de la xarxa d’oficines de turisme de Gandia, suport a la gestió de la qualitat d’oficines de turisme, platges i del municipi de Gandia i assistència a fires, certàmens i esdeveniments de turisme, tindrà un import anual 104.165,54 euros IVA exclòs, 21.874,76 euros en concepte d’IVA, total IVA inclòs 126.040,30 euros, podent ser prorrogables a 2 anys més.

El procés serà obert i pel que fa als criteris la puntuació quedaran establerts de la següent manera:

– Oferta econòmica: 50 punts

– Criteris de judici de valor: 50 punts

En aquest cas 35 punts s’adjudicaran en funció del projecte presentat i les millores que es puguen incorporar en el servei d’informació, gestió de qualitat i fires / certàmens de turisme. Un altre dels punts que es valoraran serà la planificació i estudi per a la implantació i seguiment del compromís SICTED.

Amb aquests dos contractes, aportem les garanties necessàries per a aconseguir l’excel·ncia en aquests dos serveis que són una de les principals cares de la nostra ciutat i platja, no només a l’hora d’aportar als visitants i estiuejants un millor servei sinó de promocionar la nostra ciutat destacant i fent valdre tota la nostra riquesa històrica, patrimonial, natural i gastronòmica.

Com he comentat anteriorment, pel que fa al servei de socorrisme, es tindrà en compte el desenvolupament d’un pla de bany adaptat ambiciós que permeta que els nostres veïns i estiuejants puguen gaudir d’una de les millors cares de la nostra ciutat com és la platja per què Gandia és de tots i volem que totes les persones puguen gaudir de la nostra platja” afirmà el regidor.

Pel que fa al servei d’informació turística, va declarar Prieto, “es valorarà l’excel·lència en l’atenció utilitzant les eines que ens proporciona el SICTED. L’aposta de l’actual govern no passa només per fomentar que la iniciativa privada se sume a l’excel·lència en els serveis que ens permeten diferenciar-nos d’altres destinacions sinó que passa també per què nosaltres com a govern, aconseguim que els serveis que prestem siguen de la millor qualitat“.

Et Pot Interessar