16.6 C
Gandia
Dimecres, 22 març, 2023

Ferran Segui Sanmateu: “Connexions estratègiques Saragossa-Sagunt”

– Connexions estratègiques Saragossa-Sagunt, l’Espanya circular

– Des del valencianisme polític i del món empresarial valencià s’ha reivindicat en els darrers 40 anys una connexió ràpida i fluida mitjançant el transport per ferrocarril amb el cor d’Europa, l’anomenat corredor mediterrani.

Durant aquests darrers 40 anys la visió econòmica i d’inversió en infraestructures ha prevalgut el que s’anomena l’Espanya radial amb l’eix Madrid com a centre de desenvolupament econòmic i centre neuràlgic d’inversió per augmentar la seua àrea d’influència econòmica i de vertebració de comunicacions amb la resta de capitals de províncies de l’Estat.

Aquesta visió completament centralitzadora va tindre el seu màxim exponent amb els governs del Partiti Popular de Jose María Aznar i Mariano Rajoy.

Dins de l’Estat Espanyol i amb una aposta clara per part de la UE de crear una xarxa competitiva de transport de mercaderies conviuen el corredor Atlàntic amb el corredor mediterrani que es vorà complementat pel trajecte anomenat corredor cantàbric.

L’impuls d’aquests corredors de mercaderies supera la visió centralista i connecta dins de l’estat les comunitats amb major capacitat exportadora i crea un pol dinàmic de creixement a les àrees adjacents als nuclis industrials i agraris de l’Estat,

La connexió Saragossa-Sagunt uneix des del punt de vista econòmic el corredor mediterrani amb l’atlàntic i el futur cantàbric. Aquest tram que en un principi no estava inclòs ha sigut determinant la figura del valencianista Josep Vicent Boira, coordinador del corredor mediterrani.

Amb aquesta connexió s’uneix els ports marítims de Santander i València via Aragó, Nafarroa i Euskadi territoris amb un pes considerable industrial i dona també connexió València-Lisboa passant pel centre de l’estat.

Aquesta unió de corredors amb la línia Saragossa-Sagunt supera fronteres interiors i exteriors al teixit empresarial i crea el que s’anomena l’Espanya circular que segons estimacions tindrà un impacte sobre el PIB valencià important.

Amb aquest tram que uneix 4 corredors, si comptem el corredor central que unirà Andalusia amb el corredor mediterrani per Catalunya no sols s’obri al món econòmic l’Europa central sinó que a més a més obri les portes a l’Àfrica per Algesires, i més en concret amb el Magreb territori que engloba diferents estats africans amb un índex de creixement econòmic i de relacions empresarials amb importants sectors de l’economia valenciana.

Superada l’Espanya radial cal impulsar l’Espanya circular la qual aportarà l’augment de la rendibilitat i de reducció de costos que s’han de traslladar com no cap d’altra forma al mercat laboral.

Apostem per inversions en infraestructures d’economia productiva i deixem de costat l’Espanya radial que no sols ha penalitzat al món empresarial valencià. A major rendiment econòmic major impacte en l’ocupació.

Articles relacionats