ELS VEÏNS HAN DECIDIT LES INVERSIONS A TAVERNES

L’alcalde, Jordi Juan, ha valorat molt positivament la participació de la gent de Tavernes i ha manifestat que el govern municipal continuarà fent tota mena d’iniciatives per a conèixer de primera mà les necessitats de cada barri a través de les persones que hi viuen. «A partir d’ara, la prioritat d’inversió en la via pública, quan arriben subvencions o es dispose de partides en el pressupost, vindrà donada per este pla que s’ha fet entre tots, i no serà una decisió unilateral del govern».

Les principals actuacions que ha prioritzat la ciutadania en cada barri són:

Lepant/Riu:
Un paquet d’obres que inclouen l’asfaltatge, reposició de voreres i guals accessibles en els carrers de Joan d’Àustria i Matadero. A més, incrementar el nombre d’itineraris accessibles a la Casa de la Cultura, reparar les voreres del barri i del voltant de la zona de jocs del passeig Lepant, així com adequar la zona d’engrunsadores. Les voreres del carrer Molí i de Correus, així com el manteniment i la reparació general de rajols del barri també hi està inclosa. En total serà una inversió de 200.000 euros.

Passeig Colon:
Un paquet que comportarà una inversió de 200.000 euros, on s’inclou realitzar i adequar itineraris accessibles al Prado Comarcal, així com arreglar les voreres de la connexió passeig Colon-Prado-Mestre Sansaloni. Fer més embornals per a solucionar les acumulacions d’aigua de pluja en els passos de vianants dels carrers Reis Catòlics i el Vergeret, a més de repavimentar la vorera del carrer Paco Valiente són altres de les actuacions.
En este barri també s’hi inclou un paquet que destina 185.000 euros a obres de millora del paviment interior del passeig Colon, a arreglar voreres de la zona de l’ombra del passeig Colon, arreglar la rotonda final del passeig Colon, reparar els escocells del passeig vora la font, instal·lar bancs en la rotonda del final del passeig i col·locar engrunsadores de seguretat per a xiquets de 0 a 3 anys.

Platja de Tavernes:
Es destinaran 400.000 euros a reurbanitzar tota l’àrea del carrer Blasco Ibáñez i Joanot Martorell des de l’avinguda de la Marina al carrer Canal: ampliació de zones per a vianants, accessibilitat, reordenació d’aparcaments, repavimentació i nova senyalització.

Cantalot:
En este barri es destinen al voltant de 33.000 euros a asfaltar el carrer Cantalot i al voltant de 93.000 euros a asfaltar i fer accessibles els encreuaments del carrer Sant Pere. A més, s’hi instal·larà mobiliari urbà, com bancs per a seure, al carrer Sant Josep.

Braç Treballador:
Al voltant de 200.000 euros es gastaran per a reparar les voreres del carrer Calvari, les travesseres de Sant Benet i Corralot, a més de les voreres del carrer Sant Jaume, Sant Roc i carrer Dolors.

Centre:
Es destinen 38.000 euros per a mobiliari urbà en el passeig del País Valencià (bancs, pèrgoles) i per a la sincronització dels semàfors de la carretera.
A més, 200.000 euros en un projecte pilot en la CV-50, entre el Bar Madrid i el carrer Alfàndec, per a pacificar el trànsit i reduir el soroll i la contaminació.

Magraner/Sequers:
Repavimentar les voreres del carrer la Barca i la plaça Rei Joan Carles i adequar l’accessibilitat; serien 180.000 euros.
Repavimentar voreres dels carrers per a vianants i la part alta de la zona dels sequers, alhora que s’adequa l’accessibilitat, són vora 200.000 euros.

Com es va informar en les reunions, estes valoracions són orientatives i es podria produir algun canvi en les xifres o en les actuacions una vegada es definisquen els projectes de manera definitiva.

Et Pot Interessar