ELS MESTRES INTERINS AMB VACANT ANTERIOR A 31 DE DESEMBRE COBRARAN JULIOL I AGOST

Quant als nomenaments efectuats fins al 31 de desembre per a la substitució de funcionaris amb destinació definitiva, que presten serveis en una altra destinació i no puguen incorporar-se als seus llocs titulars al llarg del curs, s’estendran fins al 31 d’agost, tret que amb anterioritat es produïsca la provisió del lloc, ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra.

La resta de nomenaments s’estendran fins al 30 de juny, tret que amb anterioritat es produïsca la reincorporació del titular o el substitut.

El 3 d’abril de 2013 es va signar l’acord entre la Generalitat i les organitzacions sindicals que establia el sistema de provisió de llocs de treball de personal docent en règim d’interinitat, acord que va ser recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pel Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del PV-Intersindical Valenciana.

Escola d’Estiu al Campus de Gandia per als xicotets de les cases