ELS CAMINS RURALS DE LA VALLDIGNA S’EXHIBIRAN A LA BIENNAL DEL PAISATGE DE BARCELONA

Aquesta primera experiència buscava donar suport a la mobilitat sostenible i saludable al territori, situant diversos elements que facilitaren els desplaçaments a peu, com plantacions adaptades, seients resistents i pintura de senyalització orientativa i d’informació reproduïble, així com també elements gràfics per a significar els llocs d’estada relacionats amb la història, la cultura i el medi natural.
A més, mitjançant diverses accions d’informació i comunicació, es volia enfortir el sentiment col·lectiu de pertinença a un territori i patrimoni comú, mitjançant la creació d’un portal web.
Els projectes seleccionats pel Jurat Internacional seran publicats en el catàleg de la 9a Biennal, mostrats en l’exposició del Premi Rosa Barba i presentats a la web de l’arxiu digital de les Biennals.
Aquest projecte, redactat i dirigit per l’empresa ‘Siete arquitectura más ingeniería S.L.’, va ser una provatura, amb un pressupost molt baix, d’un projecte més ampli nomenat ‘Estratègies per a l’ordenació i gestió sostenible dels camins públics municipals de la Valldigna. Adaptació a les noves funcions socials, econòmiques i mediambientals aplicant criteris de connectivitat social, ecològica i paisatgística.’

Et Pot Interessar