EL TALLER D’OCUPACIÓ DE TAVERNES CONDICIONA LA ROTONDA DE LA BIENPAGÀ

Estos treballs de condicionament consisteixen a posar una malla aïllant d’herba, posar ciment en la rotonda i col·locar-hi gespa artificial. D’esta manera, l’espai es mantindrà en bon estat durant tot l’any i, a més, s’aconseguirà estalviar aigua, entre altres recursos.

Tavernes atorga el títol de fill adoptiu a l’arquòleg que dirigeix les excavacions a la Cova del Bolomor