EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ DE BELLREGARD CONTEMPLA LA CREACIÓ DEL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES

 

El reglament preveu la redacció d’un Pla d’Acció Municipal amb les competències del Consell de Participació Ciutadana, l’elaboració de pressupostos participatius, així com la possibilitat d’incorporar polítiques concretes a petició dels propis ciutadans. De fet, el reglament regula la participació dels veïns en el plenari: a més d’intervenir lliurement en el torn de precs i preguntes podran plantejar temes a tractar. Finalment, es contempla la realització de consultes ciutadanes.

“Mercats de Gandia” la nova marca per impulsar els 5 mercats a l’aire lliure