El pressupost de 2019 només contempla licitar la redacció del nou centre de salut de Sant Francesc a Oliva

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat este dimarts 12 de febrer la resolució de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’immoble situat al carrer de Guillermo Pastor Burgalat, amb la finalitat de construir el nou centre sanitari de Sant Francesc. Ara resta el compromís de la Conselleria de Sanitat, que té dotada una partida en 2019 de 150.000 euros que només donarà per a redactar el projecte. 
Per la seua banda, l’Ajuntament d’Oliva es compromet a assumir les despeses del trasllat d’un armari d’escomesa elèctrica al capdavant de la parcel·la, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió, tal com va acordar el Ple en el seu dia.

D’ara endavant, la cessió ja és oficial i no hi ha cap impediment per contractar el Projecte Constructiu, necessari per a poder licitar les obres i que el nou centre sanitari es faça realitat.

Fa uns mesos, l’Ajuntament d’Oliva ja va rebre l’informe favorable de viabilitat tècnica prèvia per a la construcció del nou consultori auxiliar “Sant Francesc”, que va permetre continuar amb la tramitació de la documentació juridicopatrimonial per a completar la cessió de la parcel·la.

Des de la recepció de l’informe favorable, els serveis jurídics municipals es van posar a treballar amb la finalitat de preparar la resta de documentació per a completar la cessió. Aleshores va ser necessari adoptar un nou acord del Ple, perquè la parcel·la no estava donada d’alta en l’Inventari Municipal de Béns, tal com s’haguera hagut de fer en 2003, quan l’Ajuntament va rebre la parcel·la com a conseqüència de les cessions obligatòries del procés d’urbanització del Sector 15.

Una vegada adoptat l’acord del Ple i publicat, va ser possible aportar nota simple registral de la parcel·la, informe sobre la inexistència de cap deute i estar lliure de càrregues, certificat de la Secretaria General que la parcel·la figura en l’inventari de béns municipal, treure a informació pública la cessió de la parcel·la i adoptar un nou acord de Ple de cessió de la parcel·la.

Et Pot Interessar