EL PP MANTÉ QUE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TAVERNES SERÀ DEFICITÀRIA I QÜESTIONA LA MEMÒRIA ECONÒMICA

 

“Volem que Compromís ens explique perquè la memòria econòmica comptabilitza com a ingrés l’IVA que espera ingressar per l’emissió i producció de falques publicitàries, ja que aquest IVA no pot quedar-se a les arques municipalssinó que ha de ser transferit a l’AgènciaTributària. L’IVA no es comptabilitza com a ingrés”, comenta Palomares. A més a més, l’estudi no té la comparativa de preus d’altres ràdios

El PP sol•licita a Compromís que revise la memòria econòmica de la ràdio i torne a presentar-la a la resta de grups de la corporació, ja que la seua aprovació podria generar un risc per a la sostenibilitat financera municipal com que no està garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

El ple de Tavernes ha aprovat este dilluns la memòria per al servei d’emissora en FM, amb el que s’inicien els tràmits de forma oficial per a recuperar la freqüència de l’emissora de ràdio municipal.
La regidoria de Règim Interior posarà a disposició de tots els ciutadans la documentació completa elaborada per la comissió encarregada d’estudiar el servei de la ràdio, perquè veïns i associacions puguen conèixer els detalls de la memòria i, a més, fer les seus pròpies aportacions si ho consideren oportú.

Dos suposats errors de diputats socialistes en la votació impedeix al govern completar el consell de RTVE