El deute de Gandia és de vora 300 milions una vegada assumida la càrrega de l’empresa pública

El coordinador general d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Gandia, Salvador Gregori, ha fet públics informes de la Intervenció General sobre el càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP) corresponent als mesos de gener i febrer, que han millorat substancialment una vegada integrat l’endeutament d’IPG i incorporades i satisfetes les factures extra-pressupostàries de 2016 i 2017, heretades de la corporació anterior. “Aquesta situació alterava la mitjana real de pagament a proveïdors, als quals se’ls paga molt per baix del termini legal. Això significa que el pressupost s’ha fet bé i que la previsió d’ingressos i despeses s’està complint”, ha afirmat.

Pel que fa al mes de gener, el PMP és de 9,90, 21 dies per baix dels 30 dies legals. I encara el càlcul de febrer va ser millor: -2’92, gairebé 33 dies per sota de l’obligatorietat.

“Els esforços dels regidors del govern, el seus departaments, i la ciutadania estan donant el seu fruit”, ha assegurat Gregori, qui anuncia “xifres espectaculars” quan es done compte de la liquidació pressupostària de 2017, amb al voltant de 10 milions d’€ en positiu.

Deute financer

 El coordinador d’Economia també ha qualificat de «fal·làcia» la denúncia del PP sobre que s’està passant el deute de curt a llarg termini. “Una vegada pagat tot el deute comercial, comencem a pagar el financer. El primer que hem fet és saldar 1 milió d’€, no pressupostat, procedent d’un préstec de l’IPG la darrera legislatura”. La previsió del govern és amortitzar fins a 3-4 milions de deute financer als pressupostos de 2018, que s’aprovaran en breu. Per al 2019, entre 8 i 9 milions més. Al 2020, la quantitat ha amortitzar hauria de ser d’altres 12 milions, aproximadament. A hores d’ara, el deute financer de l’Ajuntament de Gandia es situa entre els 293-294 milions d’€ (després d’incrementar-lo per a poder rescatar, per exemple, els aparcaments del Prado i del Serpis). El Pla d’Ajust estableix el pagament del deute financer fins a l’any 2032.

“Al final de la legislatura l’Ajuntament de Gandia haurà reduït en més de 70 milions el deute global, un 20 %, una xifra espectacular en només quatre anys. Això és gràcies a que complim amb els proveïdors, reduïm el deute amb els bancs i a l’esforç de la ciutadania i les àrees de gestió del govern local”, ha conclòs Gregori.

Et Pot Interessar