El Departament de Salut de Gandia constitueix el Comitè de Bioètica Assistencial

El Departament de Salut de Gandia ha presentat esta setmana el Comitè de Bioètica Assistencial a la resta de professionals i a la població amb la finalitat de donar a conèixer els seus objectius, funcions, reglament, composició i forma de contacte.
El Comitè de Bioètica Assistencial és un òrgan interdisciplinari de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.
La seua finalitat és examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic perquè quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l’atenció sanitària, així com fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i usuaris.
L’àmbit d’actuació és tant l’atenció primària com l’atenció hospitalària i la salut pública del departament de Salut de Gandia, i depèn orgànicament de la direcció del departament de salut, si bé gaudeix de total independència funcional per al millor compliment de les seues finalitats.
La composició del comitè compta amb professionals assistencials i no assistencials, a més de persones alienes a l’àmbit sanitari. Els membres que la componen són els facultatius Silvia Mazza (UCI), Victoria Mascarós i Andrés Antolín (Nefrología), Lidia Martí (Digestiu), José Luis Marco (Farmàcia), Alberto Alcantud (Pediatria), Crisitna Moragues (Hematologia), Nuria Martí (CS Tavernes) i Alfredo Cortell (Psiquiatria); les infermeres Snezana Georgieva (Medicina Interna), Asunción Soler (gestora de casos), Amparo Tercero i Alicia Fernández (SAIP); la treballadora social de l’hospital, María Bernal, el cap de servei d’Informàtica, Albert Martínez, i un membre extern al departament, Juan Miguel Lloret, professor.
Els pacients i usuaris que vulguen contactar amb el comitè tramitaran les seues consultes exclusivament a través del Servei d’Atenció al Pacient (SAIP) situat en l’entrada principal de l’hospital Francesc de Borja, emplenant el formulari disponible en la web del departament: gandia.san.gva.es
Pel que fa als professionals, poden tramitar les seues consultes directament al comitè a través del SAIP o mitjançant un compte de correu electrònic, també emplenant el formulari.

Et Pot Interessar