EL CURS 2016/17 COMENÇARÀ EL 8 DE SETEMBRE I ACABARÀ EL 20 DE JUNY

En concret, en Educació Infantil i Primària, les classes s’iniciaran el 8 de setembre de 2016 i s’acabaran el 20 de juny de 2017; en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional acabaran el 16 de juny de 2017, de la mateixa manera que en Formació Professional.

De manera excepcional, l’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i el de Programes Formatius de Qualificació Bàsica iniciaran les activitats escolars el 22 de setembre de 2016 i s’acabaran el 16 de juny de 2017.

Pel que fa als períodes de vacances, el calendari marca el següent: Vacances de Nadal, des del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017, tots dos inclusivament; i Vacances de Pasqua, des del 13 al 24 d’abril de 2017, tots dos inclusivament.

Educació eleva un 10 % les ajudes del Bo Infantil fins a arribar als 61 milions d’euros