15 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

El Control de Residus de la Construcció i la Demolició cada vegada més pròxim a Gandia

– Gandia ha obert el període d’exposició pública la nova Ordenança Reguladora del Control de Residus de la Construcció i la Demolició 

L’objectiu d’aquesta ordenança és millorar, regular, i evitar que es dipositen residus en zones no permeses, i que els residus es gestionen de manera adequada segons la normativa vigent, en benefici de la conservació de l’entorn i el territori; és pel que es proposa la creació d’aquesta ordenança, i no per raons recaptatòries.

Actualment, els residus de la construcció i demolició (RCD) no reutilitzats en obres, són abocats a abocadors autoritzats de residus inerts. Una gestió inadequada dels RCD genera impactes negatius tant sobre el medi ambient com sobre el medi socioeconòmic.

 Amb la utilització d’àrids reciclats es garanteix la sostenibilitat d’edificis i infraestructures i es fomenta l’economia circular, atés que es redueix la quantitat de residu destinat a abocador, es minimitza l’impacte ambiental de les excavacions amb la substitució dels àrids naturals per àrids reciclats, i es disposa de material per posar en marxa projectes de restauració d’espais degradats.

Cuidar el  medi natural és lluitar per la salut i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. El destí dels RCD ha de ser valoritzar-se per convertir-se en àrids reciclats que puguen ser utilitzats de nou en la construcció o en projectes de restauració ambiental de mines, pedreres o abocadors.

L’augment de la generació de residus, la seua gestió inadequada i l’abocament incontrolat són potencials amenaces que poden tindre incidència directa en el sòl, l’aigua i l’aire, i un impacte directe en el paisatge.

Regular la producció de residus procedents d’actes d’edificació, de construcció, de demolició, d’excavacions o d’usos del sòl, establint una regulació addicional al que estableix la legislació existent, per tal de millorar l’eficiència de la gestió de residus al municipi.

I la reducció dels residus en origen i la seua reutilització d’aquells susceptibles de ser aprofitats sense cap transformació, i la màxima valorització dels restants i la minimització d’aquells enviats a abocadors

Articles relacionats