EL CONSTITUCIONAL REBUTJA PER UNANIMITAT EL RECURS DE XIMO PUIG PEL FINANÇAMENT

La sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Pedro González-Trevijano, rebutja que vulnere el principi de seguretat jurídica arreplegat en l’article 9.3 de la Constitució i la garantia de la prestació dels serveis públics fonamentals, que contempla l’article 158.1, així com els articles 2 i 15 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), ha informat el TC en un comunicat.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 arreplega les transferències per Fons de Suficiència Global a les comunitats autònomes. En el seu recurs, el Consell sol·licitava que s’anul·lara la quantia corresponent al Fons de Suficiència Global negatiu de la Comunitat Valenciana -és a dir, la transferència de la regió a l’Estat- per import de 1.329.533.560 euros, inclosa en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 i que s’incrementara, per tant, en idèntic import el finançament corresponent a aquesta comunitat autònoma.

La sentència rebutja que el sistema de finançament configurat en la LOFCA haja perdut la seua vigència, “senzillament perquè no hi ha norma alguna que així ho dispose”. Per tant, conclou que estarà en vigor mentre no es derogue “per la normativa rectora d’un nou sistema”.

Et Pot Interessar