15.1 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

El Castell de Bairén comptara en un Pla Especial de Protecció

 

– Gandia redactarà el Pla especial de protecció del castell de Bairén amb una subvenció de la Generalitat

– Alícia Izquierdo, regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural: “Aquest document, que s’adaptarà a les modificacions recents en la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), permetrà regular amb claredat totes les actuacions d’edificació, ús del sòl i activitats que afecten el jaciment arqueològic i el seu entorn, així com establir les màximes mesures de protecció del bé històric”.

– De les 63 ajudes concedides per la Direcció General de Cultura i Patrimoni, la tercera més quantiosa, amb 18.029 €, va ser atorgada a l’Ajuntament de Gandia.

El passat 31 d’agost es va aprovar la resolució de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana per la qual es concedien una sèrie de subvencions competitives per a la redacció de catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i plans directors de monuments declarats com a béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana. De les 63 ajudes concedides, la tercera més quantiosa, amb 18.029 €, va ser atorgada a l’Ajuntament de Gandia per a la redacció del pla especial de protecció del castell de Bairén.

“Aquest document, que s’adaptarà a les modificacions recents en la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), permetrà regular amb claredat totes les actuacions d’edificació, ús del sòl i activitats que afecten el jaciment arqueològic i el seu entorn, així com establir les màximes mesures de protecció del bé històric”, ha explicat la regidora delegada de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo.

L’equip redactor del pla especial de protecció del castell de Bairén, que ha de ser extern a l’ens municipal, està conformat per José Manuel Climent, arquitecte redactor del pla director del castell; Pablo Garcia-Borja, arqueòleg i actual codirector de les intervencions arqueològiques al castell; i Benjamí Pérez, biòleg redactor de l’estudi mediambiental de l’entorn del jaciment. Totes les tasques de redacció i el posterior procés de tramitació urbanística del pla especial, que haurà d’iniciar-se obligatòriament en un termini inferior a dos anys, seran supervisades pel Departament d’Arqueologia i Patrimoni de l’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb l’Àrea d’Urbanisme.

Articles relacionats