5.3 C
Gandia
Dimecres, 1 febrer, 2023

Educació prepara amb els centres educatius l’activitat formativa no presencial a l’alumnat

– Educació es coordina amb els centres educatius per a garantir l’activitat formativa no presencial a l’alumnat

– Totes les plataformes web desenvolupades per la Conselleria per a garantir activitats formatives no presencials de l’alumnat asseguren la privacitat i protecció de dades

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant de la situació de suspensió temporal de l’activitat acadèmica i formativa presencial de l’alumnat en tots els centres educatius valencians sostinguts amb fons publics des del 16 de març, ha enviat a les direccions de tots els centres educatius unes instruccions.

Amb l’objectiu de facilitar tota la informació sobre les instruccions en relació al COVID-19 dictades per Educació de la Generalitat, s’ha creat un web informatiu per a tota la comunitat educativa.

S’han fixat les formes més adequades d’establir una comunicació fluida amb les famílies i s’han detallat mesures per a implementar les formes d’interacció que es consideren més adequades per a l’alumnat, tenint en compte totes les possibilitats oferides per les TIC, a partir de les plataformes i mitjans oferits per Educació, entre els quals destaquen Mestre a Casa, Web Família i el programa ‘Aules’.

Es disposarà en tot moment del suport de la Inspecció d’Educació, el personal dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE), les direccions territorials d’Educació i les direccions generals amb competències en matèria d’educació.

Una vegada definides les dinàmiques de treball en cada centre educatiu, la direcció del centre determinarà les tasques que s’han de desenvolupar que requerisquen presència física de part del personal i les que es poden desenvolupar a través de sistemes de treball a distància o semipresencial. En funció d’aquestes decisions, establirà l’horari de treball que s’ha de desenvolupar al centre i el que es pot desenvolupar des del domicili.

La direcció dels centres, amb la col·laboració del conjunt del professorat, ha de coordinar la planificació de la programació lectiva durant el període de no assistència al centre de l’alumnat i establir el calendari de les reunions necessàries per a garantir la coherència de la resposta educativa donada pel centre en relació amb els diferents nivells i ensenyaments oferits.

També es pararà una especial atenció a l’alumnat que s’està preparant per a les proves d’accés a la universitat (PAU). A més, els tutors i les tutores de cada grup d’alumnat, sota la supervisió de la direcció d’estudis, es responsabilitzaran de la coordinació i organització de la planificació de les tasques lectives dels seus corresponents grups que es programen per a seguir des de casa.

La privacitat de les dades de l’alumnat per a treballar a distància està garantida

Cal destacar que totes les plataformes i eines digitals de la Conselleria estan desenvolupades a partir de programari de codi obert (i això fa, segons subratllen experts internacionals en Internet transparent i en ètica de les dades com Manuela Battaglini, que el territori valencià siga, ara com ara, l’única regió d’Europa que protegeix la privacitat dels seus estudiants en Internet.

Això és possible perquè les eines i plataformes web que utilitzen els centres educatius públics no permeten l’accés a les dades i l’activitat de l’alumnat i, per tant, aquesta informació no pot ser utilitzada per cap companyia tecnològica per a confeccionar perfils de l’alumnat i comercialitzar-los.

Els experts internacionals en privacitat de dades destaquen l’esforç de la Conselleria i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DGTIC) de la Generalitat per redactar instruccions i resolucions que impedeixen, en qualsevol circumstància, que les dades de l’alumnat es processen mitjançant computació en el núvol.

Articles relacionats