CRIS, DEU ANYS D’ATENCIÓ ALS MALALTS MENTALS A LA SAFOR

El CRIS Safor ha celebrat el seu desé aniversari amb un acte al seu local al que han acudit representants de la corporació municipal i familiars dels usuaris. El CRIS i el seu Centre de Dia són serveis específics i especialitzats dirigits a persones amb malaltia mental crònica, amb una deterioració significativa de les seues capacitats funcionles i del seu entorn social, on es duen a terme programes de treball adequats a les característiques, necessitats i situació concreta dels usuaris, bé siga de recuperació funcional, activitats estructurades d’ocupació del temps lliure o rehabilitació psico-sociolaboral.

Et Pot Interessar