20.9 C
Gandia
Dijous, 18 agost, 2022

Carles Mulet pregunta al Govern pel trasllat del Dictador i pels millars d’espanyols oblidats en fosses i cunetes

Carles Mulet, senador designat per les Corts Valencianes, a l’empara del que es preveu en els articles 160 i 169 del Reglament de la Cambra, presenta la següent pregunta amb resposta escrita:

El Govern va programar en període electoral una escenificació pornogràfica del trasllat del cos del dictador Francisco Franco, com a gran argument de campanya electoral, on l’efectisme impedeix veure el rerefons de la gravetat de l’assumpte, que és d’una banda la connivència durant dècades dels governs socialistes que han permés el manteniment amb diners públics del mausoleu de la Vall dels Caiguts, o ara traslladar al dictador a un altre mausoleu públic, amb un gran gaste diners públics.

Tot perquè les restes del dictador i genocida Francisco Franco acabaren en un panteó que és propietat de l’Administració General de l’Estat. L’Estat ha passat a ser propietari de la cripta del cementeri municipal de Mingorrubio on es preveuen traslladar les restes del dictador. El Govern es va donar presses al maig a traspassar de Patrimoni Nacional a l’Administració General de l’Estat, perquè la seua anterior titularitat no poguera dificultar el trasllat. És a dir, que al final un colpista criminal continuarà reposant privilegiadament en un panteó de l’Estat, del qual demanarem ens expliquen els costos de manteniment, o taxes o drets que ocasiona.

Mentre milers d’espanyols continuen oblidats en fosses i cunetes, el major criminal de la nostra història recent gaudint del patrimoni de l’Estat. Fer-se càrrec de les restes de l’assassí ha de ser a càrrec dels seus familiars i no de l’Estat, encara que després de tot el robat per aquesta família i usurpat, és difícil saber què és propi i que és d’ells legítimament, que segurament serà quasi res. 684/000669 AUTOR: 25/12/2019 10.30 XIV 2313 Expedient: Per a construir el panteó on ara reposen les restes de l’esposa del dictador, es van destinar 11,5 milions de pessetes amb càrrec a fons per a la Prevenció de l’Atur Obrer, i va ser el Govern de Felipe González qui va autoritzar en 1988 assabentar a la vídua de Franco en aquest panteó públic, i ha sigut el Govern de Sánchez qui ha gastat quasi 40.000 euros en endreçar el mausoleu per a preparar-lo l’arribada del genocida, operació per a la qual s’empraran es calcula dos cotxes fúnebres i dos helicòpters i un muntant de 63.000 euros.

És tot tremendament obscé, que un dictador genocida repose al final en un mausoleu titularitat de l’Estat, que es destinen fons públics per al seu trasllat i condicionar aquest nou mausoleu. I veurem quines mesures de seguretat s’imposaran en aquesta nova llar de les restes del criminal dictador, i qui es farà càrrec d’ella. Mentre qualsevol ciutadà ha de fer-se càrrec de les sepultures dels seus familiars, si aquests no estan en cunetes o fosses comunes del franquisme, ací existirà un dispendi de diners públics grandíssims, i el xou electoralista serà retransmés per RTVE, no sabem si el mateix Sánchez anirà a tallar la cinta inaugural del nou estatge del genocida, però això és una autèntica vergonya.

Per això es pregunta:

– Quin cost en seguretat, desplaçaments, i altres que es puga comptabilitzar, va ocasionar a les arques públiques el trasllat del cos del dictador des de la Vall dels Caiguts al panteó del Prat?

– Quin cost va ocasionar la retransmissió televisiva d’aquest esdeveniment?

– Quin material tècnic i humà va desplaçar o va usar RTVE?

– És titularitat de l’Estat el panteó de Mingorrubio?

– Quin cost ocasiona a les arques públiques en manteniment, Seguretat, o unes altres el nou mausoleu del dictador?

– Quina despesa de manteniment o reformes ha ocasionat a l’Estat aquest nou mausoleu, durant el període democràtic?

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per a declarar il·legal el franquisme?

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per a recuperar tot el patrimoni públic i privat robat pels Franc?

Articles relacionats