El campus de Gandia de la UPV aconsegueix un nivell històric en el volum de la seua activitat científica

L’activitat científica desenvolupada des del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València va aconseguir en 2016 un registre històric, amb un volum amb valor de 1.377.000 euros, que suposa un 17% d’increment respecte a l’any anterior. Aquesta xifra és la major aconseguida des de la creació del campus, superior fins i tot al nivell de 2006, anterior a la crisi. Cal destacar que un 83 % de les accions desenvolupades corresponen a contractes i convenis, i la resta, un 17% s’emmarquen en accions d’I + D + i competitiva. 
Origen del finançament 
Les accions de contractes i convenis de R+D subscrits en 2016 provenen principalment de contractes i convenis amb empreses (un 68%); seguits per contractes amb l’administració (16%) i 16% altres entitats. 
Pel que fa a l’origen de les accions de R+D+i competitiva, s’ha produït un descens d’accions finançades per la Generalitat Valenciana i un ascens d’accions amb finançament de l’Administració Central i la Unió Europea en els últims 3 anys. 
El 45% del finançament privat provenia d’empreses de la Comunitat Valenciana i un 50% de la resta d’Espanya, la qual cosa indica un gran impacte de la recerca del Campus en el seu entorn socioeconòmic més pròxim. Un 5% del finançament privat té el seu origen en empreses europees. 

Generació del coneixement 
A més d’un impacte econòmic, la recerca té un impacte en la generació de coneixement que servirà per a generar noves solucions. Aquest coneixement es constata en indicadors bibliomètrics, que avaluen el nombre de publicacions realitzades i el seu impacte en la comunitat científica.
En 2016, el Campus de Gandia ha produït 1.317 publicacions científiques i ha rebut 11.694 cites segons la Web of Science CoreCollection, entidad independiente que analitza la producció científica mundial.
El Campus de Gandia posseeix una taxa de col·laboració internacional del 25,75%. El que significa que el 25% dels papers produïts en el Campus de Gandia compten amb almenys un col·laborador internacional.

Et Pot Interessar