13.9 C
Gandia
Dijous, 29 febrer, 2024

Benifairó de la Valldigna aprova per unanimitat de tots els partits poltics fomentar l’ús dels àrids reciclats 

 · La moció proposada per Construir la sostenibilitat demana la inclusió dels àrids reciclats en les obres públiques municipals i ha sigut aprovada per unanimitat de tots els grups.

· Benifairó de la Valldigna és el primer municipi de la Safor-Valldigna que ha sotmés a debat i votació plenària la proposta perquè els àrids reciclats siguen valorats adientment en els projectes d’obra que desenvolupen els Ajuntaments

La plataforma Construir la sostenibilitat ha iniciat dos línies de treball. Per una banda la redacció d’una ordenança que servisca per a controlar els residus de totes obres i incrementar les tones que van a plantes de valorització reduint, per tant, les que van a abocadors legals o il·legals.

La segona línia de treball consisteix, precisament, a evitar que les obres que aproven les alcaldies o plenaris continguen exigències absurdes com la de l’ús d’àrids procedents de pedrera.

Tal com diu el text de la moció, actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques, memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de contractació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d’àrids d’origen reciclat. És més, fins i tot molt sovint apareix l’exigència d’usar àrids provinents de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats com són els  terraplens, bases i subbases.

La moció recorda als ajuntaments que el Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV atenent al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, estableix l’obligació de fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la valorització de residus de construcció i demolició. Entre les mesures proposades estan la inclusió en els plecs dels contractes d’obra de criteris mediambientals de caràcter objectiu sempre que siga possible i tècnicament viable de l’ús d’àrids reciclats. També el PIRCV insta a incentivar la utilització d’aquestes graves i arenes en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció i, per últim també la difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció.

L’acord pres amb la moció compromet a evitar les restriccions per als usos regulats per la normativa estatal dels d’àrids reciclats i considerar la seua utilització com a criteri a considerar en les adjudicacions.

Des de Construir la sostenibilitat es valora molt positivament el fet que la moció haja tirat avant amb el vot a favor i unànime de tots els grups polítics Compromís, PSOE, PP i EU.

Articles relacionats