19.7 C
Gandia
Diumenge, 26 març, 2023

Beniarjó treballa per posar en marxa mesures de tipus fiscal, tributari i recaptatori per alleujar la paralització econòmica

Amb la declaració de l’estat d’alarma per part del govern en tot el territori nacional, l’Ajuntament de Beniarjó està estudiant a estudiar la posada en marxa de mesures pal·liatives de tipus fiscal, tributari i recaptatori encaminades a alleujar la situació que estan vivint els autònoms, les empreses i els particulars.

L’objectiu que es pretén amb aquestes futures mesures que puga adoptar en el seu moment l’Ajuntament de Beniarjó, a partir de les accions de les altres Administracions, és pal·liar la situació econòmica i social que està generant la crisi sanitària del Coronavirus, i alleujar la situació de les empreses i autònoms, així com pal·liar els danys que aquesta situació haja pogut tindre sobre els ciutadans.

Les mesures que es pretenen aconseguir, des de la paralització de l’activitat al nostre poble, incidiran en el pagament dels impostos de les taxes i preus públics
dels diferents serveis municipals que han quedat afectats per aquesta situació d’emergència.

L’Ajuntament treballa per posar en marxa mesures pal·liatives en:

– La devolució de l’import que corresponga per Serveis cobrats per l’Ajuntament: Spinning, Gimnàs, Pistes esportives.

– La devolució de l’import que corresponga per les Taxes i preus públics cobrats per l’Ajuntament en relació a l’ocupació de taules i cadires en la via pública.

– Sol·licitar a la Diputació de València, que ja ha ampliat els períodes de cobrament en voluntària per facilitar els tributs que actualment estan al cobrament, que pospose el termini de tots aquells que es passaran al cobrament més endavant.

– Instar a l’Administració de l’estat perquè certs impostos, com el d’Activitats Econòmiques, es declare exempt per al present any.

– Instar a l’Administració de l’estat a què les entitats locals puguen establir bonificacions en els tributs locals per a aquells sectors de l’activitat econòmica més perjudicats i per aquelles famílies que es queden en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la crisi del COVID-19 (Nous parats o que veuen reduïts els seus ingressos per expedients de regulació d´ocupació o reducció de jornada laboral)

Articles relacionats