BELLREGUARD EVITARÀ QUE FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ ES QUEDEN SENSE LLUM, GAS O AIGUA

L’acord evitarà talls d’aigua, llum i gas a famílies en risc d’exclusió social en paralitzarà el procés de suspensió del subministrament mentres el Govern autonòmic gestiona el pagament de les factures. Les ajudes en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas, seran de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any, i en cas de tall d’aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de tenir ingressos inferiors a 11.000 euros o 14.500 euros si hi ha persones en situació de dependència. En tot cas, seran els serveis socials de l’Ajuntament els encarregats de valorar els possibles beneficiaris de l’ajuda.

Cortocomenius Itinerant arriba a Simat de la Valldigna