APAREIXEN RESTES ARQUEOLÒGIQUES EN ELS TREBALLS PER UNIR EL RAVAL I LA PLAÇA DEL TIRANT

Els treballa que s’estan executant a la parcel·la escollida per unir urbanísticament el Raval i la plaça del Tirant, a Gandia, han deixat al descobert restes arqueològiques probablement corresponents a arquitectura industrial del segle XVI No és la primera vegada que a la vora del riu Serpis es troben restes de construccions que fa cinc segles es van destinar a activitats artesanals i industrials per a les quals era necessària l’aigua. D’ahí que gran part de les troballes estiguen relacionades amb l’arquitectura hidràulica per a l’aprofitament del cabal del Serpis. Un equip d’arquòlegs està analitzant ara les restes aparegudes en les noves obres. 

Et Pot Interessar