17.7 C
Gandia
Dijous, 22 febrer, 2024

Anticorrupció demana nou anys d’inhabilitació a l’alcalde de Vilallonga

La Fiscalia Anticorrupció demana nou anys d’inhabilitació per a càrrec públic a l’alcalde de Vilallonga, el socialista Enric Llorca, per un presumpte delicte de prevaricació en contractar a un encarregat de les brigades municipals d’obres i serveis sense procediment públic i en contra dels informes de la secretària i de la Diputació de València.

A més, davant la petició de Fiscalia sobre aquest tema, el jutjat d’Instrucció número 3 de Gandia ha decretat l’obertura de juí oral a l’alcalde i assenyala com a òrgan competent per al judici el jutjat penal de Gandia.

Els fets, segons el relat de Fiscalia, es remunten a novembre de 2012, quan el regidor d’obres va demanar que es contractara de manera urgent a un encarregat de les brigades municipals d’obres, davant el que l’alcalde va demanar un informe a la secretària-interventora municipal, qui va fer saber que la normativa estatal prohibia per restriccions pressupostàries la contractació de personal temporal excepte en casos excepcionals i, en tot cas, el procediment a seguir havia de ser mitjançant un procés de selecció amb unes proves i unes bases públiques.

Així mateix, el servei d’assessorament de la Diputació de València va emetre en el mes de desembre un informe en el qual explicava a l’acusat “taxativament que durant la vigència d’aquesta norma -en referència a la prohibició de contractar empleats públics- no era possible la incorporació de nou personal”.

Anticorrupció assenyala que “malgrat ser coneixedor de tot allò dictaminat en els informes”, l’alcalde va contractar l’1 de febrer de 2013 a un home com a encarregat de les brigades municipals “sense tramitar prèviament cap expedient administratiu ni cap convocatòria”.

Dies després la secretària municipal, en ser presentada en Intervenció la nòmina del nou empleat, va emetre un informe en el qual va assenyalar que eixe contracte no complia els principis constitucionals i s’havia realitzat sense el corresponent procés selectiu, per la qual cosa va formular una objecció, que l’alcalde va rebutjar i davant el qual, per resolució d’Alcaldia, es resolia continuar amb la tramitació de l’expedient en entendre que es precisava contractar de forma urgent a l’encarregat d’obres.

Més tard, afig Fiscalia, “amb ànim de donar aparença de legalitat a la referida contractació ja efectuada” l’acusat va dictar el 7 de març una resolució en la qual s’aprovava la convocatòria i les bases per a aquesta contractació, sense que el ple haguera aprovat crear aquest lloc i obviant la prohibició de contractació de personal que imposava el Reial decret-Llei 20/2011.

A més, a aquesta resolució no se li va donar publicitat mitjançant la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i presentant-se com a conseqüència un únic treballador, el mateix ja contractat sense complir amb els obligats tràmits administratius, una persona que seguia treballant en el seu lloc en virtut d’aquell contracte.

Articles relacionats