21.4 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

Actuacions previstes al Real de Gandia finançades pel Pla d’Inversions Diputació de València

L’ajuntament del Real de Gandia té previstes les següents inversions:

Núm. 1 Depòsit de laminació/depòsit de tempestes enterrat per a protecció contra incendis i reg mitjançant captació d’aigua de pluja en zona verda del Polígon Industrial del Real de Gandia.

Núm. 2 Adquisició Nau Industrial en Avinguda de la Pau del Polígon Industrial del Real de Gandia.

Núm. 3 Coberta carrer de Pilota Regidor Vicent Mascarell.

-Pel que fa a la primera actuació, depòsit, cal dir que l’actuació consisteix en l’execució d’un depòsit enterrat estanc per a la recollida i reutilització d’aigua de pluja com a aljub de suport a sistema de protecció contraincendis del polígon industrial. Aquest depòsit se situarà en terrenys de titularitat municipal (zona verda del polígon industrial) i el seu ús serà dual, per a reg i com a aljub contraincendis.

L’actuació, proposta núm.1, s’ajusta a les directrius definides en els Objectius de l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible (ODS) en concret a la número 7 (aigua neta i sanejament).

-Respecte a la segona actuació cal dir que l’adquisició d’aquest immoble és convenient i estratègic per a aquest municipi donada la dimensió i situació d’aquesta nau, ja que està situada en el límit entre el nucli urbà residencial i el polígon, per la qual cosa es podria dotar a aquesta nau amb usos socioculturals compatibles amb l’ús industrial- magatzems del polígon millorant la convivència entre tots dos usos de sòl urbà. D’altra banda, està situat sobre un dels accessos principals al nucli urbà, la qual cosa milloraria substancialment la imatge global del Real de Gandia.

-Pel que fa a la tercera actuació cal dir que el carrer de Pilota del Real de Gandia, està situat en una parcel·la dotacional esportiva al costat del Pavelló Esportiu Municipal. Existeix la necessitat de cobrir aquestes instal·lacions per a incrementar els rendiments del seu ús, tant al llarg del dia, com a través de les estacions, ja que sobretot en les estacions més caloroses, es veu restringit l’ús de les mateixes i atés que, la demanda d’aquest esport té una tendència a l’alça en els últims anys, es requereix una intervenció a curt termini.

Articles relacionats