Xeresa pot ingressar el doble per l’ús de les antenes de comunicació instal·lades al Mondúber

  • Les consultes realitzades estimen que es pot ingressar més per les antenes del Mondúber
  • S’estima que es podria arribar a ingressar fins a 67.000 € anuals

    L’alcaldessa de Xeresa es va reunir durant la setmana passada amb distints tècnics de conselleria i de l’Ajuntament per a estudiar l’estat actual del pagament del cànon per l’ús de les instal·lacions ubicades al cim del Mondúber.

    L’objectiu principal és el de regular totes les empreses de telecomunicacions que fan ús del cim del Mondúber per a operar. A Xeresa li correspon cobrar un cànon per aquest ús. Actualment l’única empresa regulada és Retevisión, per la qual el consistori percep més de 30.000 € anuals.

    Aconseguint regular la resta d’empreses s’estima que significaria uns ingressos anuals d’uns 67.000 € anuals, al qual se li podria afegir els beneficis pel cobrament retroactiu d’aquests últims 4 anys.

Et Pot Interessar