Gandia es prepara per a la nova normalitat del comerç i l’hostaleria

– Comerç Gandia informa de les condicions provisionals per a la reobertura d’establiments i terrasses el dilluns pròxim

– L’11 de maig s’iniciaria la Fase I de l’estat d’alarma per la COVID-19. Per aquesta raó, s’ha elaborat una previsió resumida dels principals aspectes a tindre en compte, tant pel sector comercial com l’hostaler.

– La informació detallada es pot consultar al web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/

– Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org

– Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

L’àrea de Polítiques Econòmiques i Comerç, que dirigeix el regidor Ferran Martínez, ha volgut informar els establiments comercials i el sector hostaler de les condicions previstes de reobertura (de locals i terrasses, respectivament), per al pròxim dilluns 11 de maig, data en la qual donaria inici, segons l’anunci del Govern central, la Fase I al nostre territori.

Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats. (Excepció d’aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com centres comercials o parcs comercials o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent):

Locals comercials aforament 30%.

Si hi ha unes quantes plantes el 30% en cada planta.
Es garantirà la distància mínima de 2 m entre clients, si no és possible, es permetrà un sol client dins del local. Horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dos vegades al dia, sent una d’elles obligatòriament al final d’aquest.
Es procedirà al llavat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.
Tots els establiments, així com els mercats a l’aire lliure hauran de disposar de papereres que hauran de ser netejades de forma freqüent i almenys una vegada al dia.
En els establiments que hi haja ascensor o muntacàrregues l’ocupació serà d’una persona, llevat que siga possible garantir la separació de dos metres, o en casos de persones que precisen assistència es permetrà un acompanyant.
No s’utilitzaran els serveis dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari i es procedirà immediatament a la seua neteja.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que òbriguen al públic:

No podran incorporar-se als seus llocs de treball: Persones amb diagnòstic de COVID-19 o amb símptomes. Ni treballadors/es que es troben en període de quarantena domiciliària per contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.
S’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per un altre sistema de control horari.
La distància entre venedor i client serà de, almenys, un metre quan es compte amb elements de protecció o barreres. O de dos metres sense aquests elements.
En els llocs dels mercats a l’aire lliure i els vianants serà de dos metres.
En el cas de les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, que no puguen garantir la distància de seguretat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual tant del treballador com del client, havent d’assegurar la distància de 2 metres entre els clients.
Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i haurà d’abandonar el seu lloc de treball.

Mesures relatives a la higiene dels clients en l’interior d’establiments i locals i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública:

El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament necessari.
Els establiments així com els mercats a l’aire lliure hauran d’assenyalar la distància de seguretat de dos metres entre clients.
Els establiments hauran de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic. Sent recomanats aquests dispensadors també als voltants dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
En els establiments així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que compten amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o mercat.
No es podran posar productes de prova.
En els establiments del sector tèxtil, els provadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després es desinfectaran.
En el cas que un client es prove una peça que no adquirisca, el titular de l’establiment haurà d’higienitzar-la.

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic:

Els establiments hauran d’exposar al públic l’aforament de cada local i assegurar que es respecte així la distància de seguretat de dos metres.
Els establiments hauran d’establir sistemes de recompte i control de l’aforament.
Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
En els establiments que disposen d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan els lectors de «tiquets» i targetes d’empleats no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament.

Reobertura de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració.

Limitació del 50% de les taules permeses l’any immediatament anterior basant-se en la corresponent llicència municipal.
Distància física de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
En cas de necessitar ampliació de terrassa, caldrà sol·licitar-la pels conductes habituals. Es resoldrà d’acord amb la legislació vigent.
S’autoritzen les reunions fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses:

Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa
Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús per a cobrir les taules. Ha d’evitar-se l’ús de la mateixa amb distints clients.
S’haurà de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic.
Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà el datàfon després del seu ús.
S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú optant per l’ús de dispositius electrònics propis.
Els elements auxiliars del servei, s’emmagatzemaran en recintes tancats.
S’eliminaran productes d’autoservei (portaescuradents, setrilleres…), prioritzant monodosis d’un sol ús.
L’ocupació màxima dels banys pels clients serà d’una persona, llevat que puguen precisar assistència.
Haurà de procedir-se a la desinfecció dels banys, com a mínim, sis vegades al dia.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador:

El titular de l’activitat s’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i de què tinguen gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
S’habilitarà un espai perquè el treballador puga canviar-se de roba i calçat en arribar al centre de treball i en finalitzar el seu torn.
Les mesures de distància previstes hauran de complir-se en els vestuaris, taquilles i banys dels treballadors.
Si un treballador començara a tindre símptomes, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i abandonarà el seu lloc de treball.

Des del departament de Comerç es recorda que aquesta és només una previsió de normes, moltes de les quals estan pendents de la seua publicació per part de les autoritats sanitàries, però es recomana el seu compliment.
La normativa publicada fins ara es pot consultar a la pàgina web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/
Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org
Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

Cs Gandia aplaudeix les mesures aprovades contra el coronavirus

• Renolt: “continuarem sent lleials i donarem suport als canvis que siguen necessaris sempre que siguen realistes i sensats”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Gandia, Pascal Renolt, ha aplaudit les mesures contra el coronavirus aprovades en el ple de hui, però ha demanat que “es modifique el pressupost com més prompte millor”.

En primer lloc, el regidor de la formació taronja ha explicat que “s’han tingut en compte algunes de les mesures que Cs ha proposat com l’exempció d’algunes taxes i impostos, que agraïm”. No obstant això, ha destacat, “la modificació pressupostària és necessària perquè la realitat ha canviat i les prioritats ara són unes altres”.

En aquest sentit, ha assegurat Renolt, “continuarem sent lleials i responsables i donarem suport als canvis que siguen necessaris sempre que siguen realistes i assenyats”. “El nostre suport al govern té línies roges que no estem disposats a passar”, ha advertit el regidor.

Sobre les actuacions en el polígon Sancho Llop, el portaveu de Cs, qui s’ha abstingut, ha manifestat que “les actuacions no són gens clares tal com molts gandians i gandianes pensen”. Per això, ha subratllat, “continuarem buscant respostes a totes les preguntes sobre la gestió de l’Ajuntament de Gandia davant l’empresa que va ser adjudicatària”.

A més, ha assenyalat, “volem que es finalitze la urbanització, per responsabilitat i respecte a tots els afectats, però sempre amb transparència, de manera justa i equitativa amb la resta de propietaris”.

Gandia aprova per unanimitat 127 propostes per afrontar el COVID-19 i reactivar la ciutat

– El primer ple telemàtic de la història de Gandia aprova per unanimitat 127 propostes per afrontar el COVID-19 i reactivar la ciutat

· S’ha destinat un milió d’euros per a Benestar Social i 2,5 milions per a autònoms i empreses

· La sessió dona llum verda a la supressió de taxes per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal d’Abastiments i per ocupació del sòl i subsol de la via pública

· Diana Morant: “No sabem com serà el dia de demà, però sí que sabem com volem afrontar-lo: amb unitat, cohesió, i des del consens”

El 26 d’agost de 1899, l’alcalde de Gandia Andrés Lapeyre, va fer un bàndol en el qual advertia a la població de la pesta bubònica d’Oporto i comunicava les mesures preventives de desinfecció i sanejament d’establiments públics per salvaguardar la vida de les persones.

Hui, més d’un segle després, el primer ple telemàtic de la història de Gandia aprova una declaració institucional, signada per tots els partits polítics amb representació municipal (PSPV, PP, Compromís-Més Gandia Unida i Ciudadanos), que recull un total de 127 mesures de xoc que l’Ajuntament ve impulsant des del decret de l’estat d’alarma per tal d’afrontar l’emergència sanitària del COVID-19 i les seues conseqüències. Moltes de les propostes, el 90% de les quals ja estan en marxa, han estat treballades i consensuades al fòrum socioeconòmic que va constituir l’alcaldessa Diana Morant fa un parell de setmanes, el qual està integrat per polítics, empresaris i sindicats.

El plenari d’aquest matí ha aprovat, entre altres punts, una modificació pressupostària per mobilitzar 4,5 milions d’euros i atendre aquestes mesures, entre les quals destaquen les modificacions de les ordenances fiscals reguladores per les quals se suprimeixen les taxes per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal d’Abastiments i per ocupació del sòl, subsol i volum de la via pública.

Diana Morant ha manifestat que ningú esperava que arribara la dramàtica situació de la pandèmia i que tot i que no sabem com serà el dia de demà, “sí que sabem com volem afrontar-lo des de l’ajuntament, com a representants de l’administració més pròxima a la ciutadania: amb unitat, cohesió, i des del consens”.

L’alcaldessa ha indicat que la bona presa de decisions és clau. “Sense perdre de vista que el fet més immediat és respondre a la necessitat sanitària, hem d’avançar-nos a la fi d’aquesta incertesa facilitant la reconstrucció perquè la nostra ciutat recobre com més prompte millor la normalitat”.

D’esta manera, l’Ajuntament ja està treballant en el primer gran paquet de mesures, on estan representades totes les àrees i departaments municipals, per garantir la reactivació dels sectors productius i econòmics paralitzats davant la pandèmia, i la protecció de les persones i la seua condició econòmica i laboral com a conseqüència de la crisi del coronavirus. S’ha injectat un milió d’euros per a Benestar Social i 2,5 milions per a autònoms i empreses.

Les mesures estan estructurades en matèria de Salut, Benestar Social i Drets de les Persones (sobre salut i benestar social, cooperació i integració, infància, igualtat i violència de gènere, habitatge); en matèria de Cultura i Esport (sobre cultura, patrimoni i servei d’arqueologia, participació ciutadana); en matèria de suport econòmic al teixit productiu i la ciutadania (suport de caràcter general, sobre taxes i tributs, sobre comerç i hostaleria, agricultura, pesca i ramaderia, turisme); en matèria d’Administració i Recursos de l’Ajuntament (sobre administració, contractació, urbanisme, gestió responsable del territori, informàtica). Un altre bloc és en matèria de Seguretat i Serveis Bàsics (sobre seguretat ciutadana, serveis bàsics i mobilitat i trànsit).

Es tracta d’un pla viu que continuarà alimentant la ciutadania en les noves circumstàncies i segons les noves necessitats. Estes mesures, per a Morant, representen un clar missatge a la ciutadania: que el seu ajuntament continuarà treballant sense parar i que continuarà estant al costat dels seus veïns i veïnes.

El vicealcalde i portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, per la seua banda, ha manifestat: “Ens esforçarem perquè aquest clima d’acord no siga efímer i que la cooperació de tots els agents polítics i socials continue tenint el bé comú com al nostre referent insubornable. Perquè és la nostra responsabilitat. Si els gandians podem estar satisfets de com estem afrontant entre totes i tots la crisi, també com a saforencs i valencians hem de sentir autoestima per la gestió que està fent-se des de la Generalitat i això a pesar de l’infrafinançament que patim per part de l’estat i que significa a l’hora de la veritat menys recursos per poder destinar-los a sanitat, educació, benestar social, treball, economia sostenible i totes les àrees de què es tenen competència. Tant de bo aquesta crisi servisca per a resoldre una injustícia que afecta la nostra salut i al nostre benestar personal i col·lectiu”.

El portaveu de Grup Municipal de PSPV-PSOE, José Manuel Prieto ha declarat que «Hui hem aprovat 127 mesures consensuades amb tots els grups polítics i tots els estaments socials que fonamentalment van en dues línies. La primera és la protecció social amb l’ajuda del nostre sistema públic a tots aquells que han vist reduïts els seus ingressos, perquè han perdut la feina o perquè estan fregant la pobresa a causa d’aquesta situació i, la segona, és l’ajuda als sectors productius, especialment als autònoms i empreses de Gandia» «Un milió d’euros per a l’àmbit social i dos milions per als autònoms i empreses de Gandia fins a arribar als quatre milions d’euros gràcies a les exempcions fiscals i de taxes que s’han aprovat durant les successives reunions de la Junta de Govern que s’han celebrat davant aquesta emergència sanitària».

«Tot això ho hem posat en marxa d’una manera acordada, sabent pactar i assumint que tenim diferències però que Gandia és la idea que està per damunt de totes les coses» va finalitzar.

El portaveu del PP, Víctor Soler, ha argumentat: «és moment de donar suport a les famílies i a les persones més vulnerables, així com actuar de forma immediata en matèria de foment econòmic per impulsar l’economia de la ciutat aportant liquiditat per facilitar l’activitat dels sectors econòmics i per tant evitar la destrucció d’ocupació. Cada dia hem presentat una proposta a govern, pot ser que la meua actuació no em porte vots, però em permet dormir a les nits amb la consciència tranquil·la».

El portaveu de Ciudadanos, Pascal Renolt va afirmar: “Després del pas de la COVID-19, és important adaptar els recursos i els esforços dels diferents grups polítics a la nova realitat. Serà fonamental el paper de la política útil, la que prioritza l’interés general en aquells aspectes socials, humans i econòmics. Aquesta declaració és un bon exemple per a fomentar les línies econòmiques i socials de la nostra ciutat”.

Altres punts aprovats

D’altra banda, el plenari també ha aprovat, amb els vots favorables del govern i l’abstenció de l’oposició, el Programa d’Actuació Aïllada illa 7B del Sector Sanxo Llop i la modificació puntual de l’ordenació estructural del Pla General consistent en una redistribució de la xarxa primària de la zona Roís de Corella per a ampliar el sòl amb ús esportiu i disminuir la zona destinada a aparcament. També ha tirat endavant, per unanimitat, el Pla Acústic Municipal i la constitució del Consell Sectorial de la Gent Gran.

Així mateix, s’ha donat compte d’una vintena de decrets en matèria econòmica i de mesures preventives extraordinàries amb motiu de la pandèmia, aprovats pel Govern d’Espanya i la Generalitat.

La Diputació reprén la campanya de neteja de platges de la Safor

– L’Àrea de Medi Ambient ha représ la neteja en  platges de la Safor 

– La diputada de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, destaca “l’actiu ambiental de les platges i la importància de la seua conservació natural
L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha représ la campanya de neteja de platges. “Amb la situació més controlada i amb un escenari de desescalada que ja s’ha comunicat oficialment, iniciem les tasques de neteja amb l’objectiu de condicionar l’arena de la platja, eliminar els residus i higienitzar-la amb el volteig i l’aireació contínua”, segons explica la diputada responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.

D’aquesta manera, ha començat la neteja de les platges de Piles, Miramar, Daimús, Tavernes després que passat dijous, els tècnics de la Secció de Platges de la Diputació realitzaren una inspecció.

La diputada ha assenyalat que “la neteja es realitza seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i de Demarcació de Costes. A més, tenim un protocol certificat que ens impedeix replegar les canyes banyades per a evitar al màxim agafar arena. L’arena és un tresor que no podem perdre perquè forma les dunes, que són la barrera natural front als temporals. I amb Glòria es va poder comprovar com aquelles platges més naturalitzades i amb menys formigó van resistir millor els seus efectes”.

D’altra banda, cal tindre en compte que hi ha platges o trams que gaudeixen d’una protecció especial del 15 de març al 30 de juny (ambdós inclosos), per afavorir la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècie catalogada com a vulnerable en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada. En aquest sentit, hi ha platges on les màquines han de deixar una distància de 15 metres respecte al peu de la duna o de 2 metres respecte a la talanquera de protecció, si hi ha, i d’altres que per ser els nuclis reproductors més importants i per tant més rellevants per a la supervivència de l’espècie, la neteja durant aquest període és només manual. 

Enguany, l’Àrea de Medi Ambient dona servei a les platges Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles.

Una empresa de Tavernes s’ha oferit per donar accés gratuït per a escolars sense recursos

Una empresa de Tavernes col·labora amb l’Ajuntament per donar servei d’accés a internet gratuït per a totes aquelles famílies sense recursos amb fills i filles en edat escolar fins a final de curs.

Les gestions fetes des de la Regidoria d’Educació per tal de garantir que cap alumne es quede enrere i tots i totes puguen tindre accés a la continuïtat del procés educatiu, han fet que una empresa local oferisca accés a internet a les famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat econòmica.

Tota aquella persona o família que estiga interessada ha de presentar la seua sol·licitud al departament de Serveis Socials, al telèfon 962821142 en horari de 9 h a 14 h.

Gandia facilitarà la tramitació de la signatura electrònica amb la obertura d’una oficina presencial 

· Les persones interessades a sol·licitar el certificat hauran de demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça informacio@gandia.org i indicant nom i cognoms, DNI / NIE i un telèfon de contacte

L’actual crisi sanitària i les mesures que s’han pres per combatre-la han posat de manifest la importància que pot arribar a tindre per als ciutadans l’ús de mitjans electrònics a l’hora de facilitar la seua relació amb les administracions públiques.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Gandia reprendrà a partir del pròxim dilluns el seu servei com a Punt de Registre d’Usuari (PRU) de l’Agència de Tecnologia i Certificació de la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera, seguint escrupolosament les mesures de prevenció de contagis per COVID-19 establides pel Ministeri de Sanitat, s’habilitarà una cita prèvia perquè els ciutadans puguen tornar a obtindre a les oficines municipals el certificat electrònic de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Les persones interessades a obtindre el certificat hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça informacio@gandia.org indicant nom i cognoms, DNI / NIE i un telèfon de contacte.

En un termini no superior a 72 hores se li comunicarà per aquest mateix mitjà el dia i l’hora en què s’haurà de personar a l’oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament de Gandia (Plaça Major 1).

Per poder generar el certificat electrònic serà necessari que l’interessat siga major de catorze anys, i aporte algun dels següents documents per a la seua identificació:

– Si té nacionalitat espanyola:
· DNI, en vigor
· Permís de conduir en format targeta, en vigor
· Passaport espanyol, en vigor

– Si té nacionalitat estrangera, el document acceptat serà el NIE (Número d’Identificació d’Estranger)
· Si el document no té fotografia, haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d’identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en què aparega la foto del sol·licitant per procedir a la seua identificació.
· Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d’identitat de país d’origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

L’interessat en obtindre el certificat haurà d’acudir personalment. Només en el cas que es compte amb un certificat reconegut i legitimat en presència notarial, podrà ser una altra persona la que realitze el tràmit.
En aquest cas, el sol·licitant haurà d’acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d’obtindre un certificat electrònic i l’autorització al representant per a la seua recollida per compte del signant.

Sobre la mesura, l’edil Jose Manuel Prieto ha explicat que «aquest servei presencial ajudarà a molts ciutadans a interactuar amb l’administració i per a això és un certificat necessari. Volem solucionar les peticions de cita en 72 hores com a màxim perquè la nostra intenció és que els ciutadans no es queden fora de les línies d’ajudes que s’han posat en marxa davant la situació d’emergència sanitària i les seues conseqüències» «Ampliarem els serveis que estem prestant i fer-ho sempre amb totes les mesures de seguretat necessàries».

Declaracions Jose Manuel Prieto

 

Gandia posa en marxa una guia de preguntes freqüents durant la quarantena

· El document sintetitza la principal informació i les preguntes més usuals que es realitzen als números d’atenció que ha posat en marxa l’Ajuntament de Gandia des de l’inici de la crisi sanitària

L’Ajuntament de Gandia, en compliment de les indicacions del govern central i per evitar els contagis innecessaris i contribuir a frenar la corba de la Covid-19, té a tot el personal dels serveis no considerats dins de la modalitat presencial imprescindible, realitzant teletreball.

Aquesta forma de funcionament manté els serveis d’atenció a la ciutadania i continua resolent els tràmits que necessiten efectuar particulars i empreses. Per facilitar encara més aquest tipus d’actuacions, des de l’Ajuntament de Gandia s’ha editat una guia de preguntes freqüents que podrà ser descarregada des del web municipal.

Al llarg de huit pàgines, s’ha pretés sintetitzar la principal informació i les preguntes més usuals que es realitzen als números d’atenció que ha posat en marxa l’Ajuntament de Gandia com ara:

– Com puc demanar informació de tràmits o saber l’estat d’algun presentat anteriorment?

– He rebut la carta de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa de recollida de fem, ja que el pagament no està domiciliat Què he de fer?

– Soc usuària de la piscina, estava realitzant un curs de la UPG, etc. i actualment no és possible continuar amb les classes o accedir al poliesportiu, què puc fer?

– Actualment estic residint en un habitatge de l’Ajuntament i a causa de l’estat d’alarma, estic en una situació complicada

Aquestes són entre moltes altres preguntes fins a arribar pràcticament a la trentena de qüestions.

Jose Manuel Prieto, regidor delegat de Govern Interior i Coordinació Administrativa, ha declarat que «la nostra intenció com a govern és que la ciutadania tinga una administració pròxima en un moment tan complicat com aquest. A més de tota l’atenció telefònica i telemàtica hem incorporat aquestes preguntes freqüents on s’incorporen els nous serveis i ajudes que s’han posat en marxa des del Govern Central i la Generalitat Valenciana». «Es tracta d’ajudar a fer que la ciutadania trobe resposta a les seues necessitats perquè hem de seguir ajudant i donant solucions a la ciutadania».

Real de Gandia decreta les primeres mesures econòmiques municipales davant l’Estat d’Alarma

L’ajuntament del Real de Gandia va donar ahir a conéixer les primeres mesures econòmiques municipals, que afecten sobretot a hostalers, cultura i Escola infantil Municipal.

Donada la situació econòmica que ve aparellada amb l’Estat d’Alarma decretat pel govern d’Espanya, i després d’assabentar-se de les mesures econòmiques generals que es van decidir en la vesprada d’ahir al consell de Ministres, L’ajuntament de Real de Gandia ha definit una primera bateria de mesures econòmiques en l’àmbit municipal per ajudar els seus veïns i veïnes, que s’avaluarà i ampliarà a mesura que vaja evolucionant la situació.

Les mesures adoptades són les compensacions de les següents taxes i serveis municipals:

– Taxa per ocupació de via pública de terrasses de bar, restaurants i cafeteries

– Taxa servei de l’escoleta municipal

– Preus públics per cursos municipals

Ròtova convoca una edició virtual de la «Trobada [a] la plaça»

La gent pot compartir, al llarg de tot el dissabte 21 de març, fragments de poesia a Facebook, Twitter i Instagram, amb l’etiqueta #trobadaalaplaça2, o etiquetant l’Ajuntament de Ròtova

El pròxim 21 de març, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, l’Ajuntament de Ròtova tenia previst organitzar diversos actes al voltant de la poesia de Vicent Andrés Estellés. Amb tot, després de l’anul·lació de tota l’activitat cultural, el consistori ha decidit programar la segona edició de la Trobada [a] la plaça. Evidentment, no hi haurà trobada física, serà una trobada virtual, la poesia serà la trobada. La gent ha de romandre a les cases per l’estat d’alerta, és important (#quedatacasa, #joemquedeacasa); però cadascú s’hi pot retrobar i fer tria dels llibres o poemes amb què més ha gaudit.

«Animem la gent, al llarg de tot el dissabte 21 de març, a compartir fragments d’autors i autores de poesia a Facebook, Twitter i Instagram, amb l’etiqueta #trobadaalaplaça2, o etiquetant l’Ajuntament de Ròtova».

En l’activitat col·laboren Saforíssims Societat Literària i el Col·lectiu Vall de Vernissa. La primera edició de la Trobada a la Plaça va tindre lloc a la plaça Major del municipi, el passat 9 d’agost.

Educació posa en marxa «Val Beca Menjador» per adquirir aliments als Supermercats Consum

– Les famílies de 58.925 alumnes amb beca menjador tindran un ‘val beca menjador’ per tal d’adquirir aliments a la cadena de supermercats Consum

– Educació de la Generalitat agraeix a la cooperativa Consum la col·laboració per a fer realitat aquesta mesura

– Les famílies més desfavorides que tenen la totalitat de la beca menjador rebran a casa un ‘val beca menjador’ amb un valor de 60 euros per alumne o alumna i per als primers 15 dies sense classe presencial, per a intercanviar-los per productes alimentaris als establiments Consum o Charter

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial decretada per contindre l’expansió de la malaltia COVID-19, mantindrà per a les famílies beneficiàries de la totalitat de la beca menjador i els i les alumnes dels 29 centres d’educació especial de tot el territori valencià un mecanisme per tal d’assegurar l’adquisició d’aliments gratuïts per a cobrir aquest servei.

La solució que ha adoptat Educació de la Generalitat per als vora 60.000 alumnes en aquesta situació de vulnerabilitat és la d’emetre ‘vals beca menjador’ de compra gratuïta de productes alimentaris als establiments de les cadenes Consum i Charter. Cada ‘val beca menjador’ té un valor de 60 euros per estudiant.

Dels 58.925 alumnes beneficiaris d’aquest servei d’emergència, 22.569 són de les comarques d’Alacant, 5.715 de les de Castelló i 30.641 de les de València.

Segons el conseller Vicent Marzà: «Durant aquests dies hem contactat amb diverses empreses de supermercats i en tots els casos hi ha hagut una gran receptivitat per intentar implementar aquesta mesura. Iniciem aquesta acció amb Consum perquè ja té implantat un sistema de bons de compra que facilita la ràpida adaptació a ‘val beca menjador’ per a l’adquisició d’aliments per a l’alumnat més vulnerable«, i ha afegit «la col·laboració i la sensibilitat demostrada per l’equip que conforma la cooperativa Consum han estat impecables. Gràcies a la seua gran experiència logística podem fer front a aquesta emergència, que suposa que els xiquets i xiquetes més desfavorits tinguen assegurat el menjar equivalent al servei que rebrien del menjador escolar«.

Durant els pròxims dies, les famílies de cada alumna o alumne beneficiari de l’ajuda de menjador rebran els primers vals per un total de 60 euros equivalents als primers 15 dies sense classes presencials, per a cada fill/a beneficiari. D’aquesta manera els podran bescanviar per aliments als establiments que tinguen més pròxims de la cadena Consum / Charter.

El ‘val beca menjador’ és intransferible i va dirigit al pare, la mare o tutor/a de l’alumne beneficiari i cal presentar el DNI per a fer-lo efectiu.

Hi ha 442 establiments de Consum i Charter a tot el territori valencià que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o en localitats veïnes. Hi ha 83 establiments a les comarques d’Alacant, 65 a les de Castelló i 294 a les de València.

Inversió de 3,5 milions d’euros per a les famílies que més ho necessiten

En aquest primer ‘val beca menjador’, que es distribuirà amb l’ajuda logística de Consum, Educació de la Generalitat invertirà més de 3,5 milions d’euros.

La Conselleria ha demanat als equips directius dels centres educatius sostinguts amb fons públics que oferisquen tot el suport que estiga al seu abast a les famílies de l’alumnat beneficiari d’aquests vals per tal que en coneguen l’existència i que facen un ús ajustat a la finalitat per a la qual han sigut creats.

En aquest sentit, Marzà, reitera «l’agraïment per l’esforç que estan fent els equips directius i el professorat en la superació de la situació difícil en què ens trobem».

Garantir els llocs de treball de les empreses de servei de menjador

A més de mantindre la beca de menjador a l’alumnat que més ho necessita, Educació també garanteix els llocs de treball del personal del menjador escolar davant de la impossibilitat de prestar el servei mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial.

Educació de la Generalitat abonarà l’import del sou amb el complement i antiguitat corresponent, així com la Seguretat Social del personal de cuina i monitors i monitores durant els dies que s’allargue la situació d’excepcionalitat.

En el cas d’empreses que presten el servei de menjador pel sistema de càtering, s’abonarà la part proporcional de les despeses fixes de personal que els corresponga d’acord amb el nombre de comensals.