Política de privacidad

Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis Diari Serpis, vostè podrà gaudir d’aquests Serveis.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat dels Serveis Diari Serpis com Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions , continguts, programes, apps, botigues, llocs web de ‘comerç electrònic’, vídeo sota demanda o similars (en endavant, «Serveis Diari Serpis«) que Diari Serpis posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Per al correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis Diari Serpis, es realitzen les següents definicions:

L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels Serveis Diari Serpis per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis Diari Serpis, reflectides en el present document.

Els Serveis Diari Serpis, abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

La Política de Privacitat dels Serveis Diari Serpis són d’aplicació a:

 • La navegació com Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web de Diari Serpis o aplicació mòbil de Diari Serpis.

 • L’accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de Diari Serpis.

 • La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l’accés als continguts o als Serveis Diari Serpis, com ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv s’, PDA, Tauletes, ‘iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils, ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició a internet.

 • La navegació i gaudi dels Serveis Diari Serpis que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d’accés o ubicats en un altre país.


Compliment de la normativa vigent

Diari Serpis, a l’estar ubicat a Espanya, està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per tant, Diari Serpis garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.


Responsable del fitxer

Les dades personals recaptades a través dels Serveis Diari Serpis, seran incorporades un fitxer responsabilitat de PREMSA DIGITAL RV, SL, empresa espanyola amb domicili al C / Sant Tomàs de Villanueva 8 – 1   46701 Gandia , amb número de NIF: B-98592827, inscrita el Registre Mercantil de València al tom 9731, foli 171, secció 7013, full V-157402, inscripció 1 (d’ara endavant, Diari Serpis).

Diari Serpis, com a empresa que forma part de PREMSA DIGITAL RV SL, ha designat voluntàriament un delegat de Protecció de Dades a través del qual l’usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments relatius al tractament de les seves dades personals, així com exercir els seus drets. Per a això, l’Usuari podrà dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic:

privacidad@dirisepis.com


Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris

Les dades facilitades per l’Usuari dels Serveis Diari Serpis són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

 • Facilitar un servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos.

 • Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts en els Serveis Diari Serpis, mitjançant l’anàlisi de la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.

 • Mostra informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis Diari Serpis per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els quals Diari Serpis arribi a acords. Dit perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els Serveis Diari Serpis; no obstant això, sempre se us demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.

 • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.

 • Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis Diari Serpis.


Tipus de dades recollides a través dels Serveis Diari Serpis

Diari Serpis recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús dels Serveis Diari Serpis.

Aquestes dades estaran vinculats principalment a l’adreça IP des de la qual s’accedeix als Serveis Diari Serpis o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per Diari Serpis. Aquestes dades podran ser considerats com a dades personals en la mesura que permetin identificar-o fer-li identificable.

D’aquesta manera, Diari Serpis podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis Diari Serpis i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari, es recolliran dades d’ús i navegació relatius sobre què Servei utilitza l’Usuari, com ho utilitza, quan, quin tipus d’Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis Diari Serpis.

 • Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis Diari Serpis, així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió , dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, cookies i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la POLÍTICA DE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis Diari Serpis implica l’acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.

 • Els Serveis Diari Serpis també utilitzen tecnologies d’identificació i seguiment d’usuaris, com per exemple, imatges diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l’Usuari accedeix a un d’aquests continguts, les imatges es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l’Usuari ha accedit al servei Diari Serpis i reconèixer en cas que accedeixi de nou. Aquesta informació s’utilitza per obtenir estadístiques, realitzar estudis analítics sobre l’ús dels seus serveis per part dels Usuaris, i mostrar informació editorial o comercial personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens.

 • Els Serveis Diari Serpis també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un servei Diari Serpis.

 • Informació sobre el territori des del qual s’origina la connexió als Serveis Diari Serpis, per personalitzar aquests serveis i, si s’escau, verificar la disponibilitat dels drets de visualització de determinats continguts audiovisuals.


Dades compartits amb tercers

Diari Serpis no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Per al mesurament de l’ús dels Serveis, Diari Serpis utilitza proveïdors externs (Google) que utilitzen cookies per realitzar estudis analítics de l’ús dels Serveis Diari Serpis. L’Usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment.

Més informació sobre la política de privacitat d’aquestes solucions en:


Menors d’edat

Els menors de 14 anys no hauran d’utilitzar els Serveis Diari Serpis sense consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que Diari Serpis detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors.


Drets dels usuaris

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a Diari Serpis, a través de correu postal al domicili de Diari Serpis, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis Diari Serpis que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L’Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades(www.agpd.es) y ante el Delegado de Protección de Datos de PREMSA DIGITAL RV, SL (privacidad@diariserpis.com).

Si deixes un comentari al nostre lloc pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web a cookies. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a omplir les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a aquest lloc, instal·larem una cookie temporal per determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta galeta no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan inicies sessió, també instal·larem més cookies per guardar la teva informació d’inici de sessió i les teves opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’inici de sessió duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones «Recordar-me», el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les cookies d’inici de sessió s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una galeta addicional al teu navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.


Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari dels Serveis Diari Serpis; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.


Legitimació per al tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de Diari Serpis.