L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PER LA CONVIVÈNCIA PRESENTA AL·LEGACIONS CONTRA EL SANSAN FESTIVAL

L’Associació de Veïns per la Convivència de la platja de Gandia ha presentat al·legacions contra la concessió d’autorització per a la celebració del SanSan Festival, previst entre els dies 24 a 27 de març al recinte de la discoteca Falkata. L’associació argumenta que la petició d’autorització s’ha tramitat fora de termini, alhora que qüestiona els horaris i les instal·lacions.

Els al·legants han demanat que l’escrit siga discutit pels grups polítics en la Junta de Districte Extraordinària de la Platja que se celebra este dimarts a les 18:30 hores.

 

Les al·legacions són bàsicament 5, basades en la documentació que se’ls ha facilitat: Sol·licitud de l’esdeveniment amb data de 4 de març, presentació dels plans seguretat, projecte i altres amb data 7 de març, i informe del Tècnic competent de data 15 de març.

L’escrit consider que el tràmit pel qual s’ha iniciat és incorrecte, atés que el procediment administratiu per a actes de més de 1000 persones és més exigent i més llarg que el de declaració responsable (per a menys de 1000), ja que l’administratiu necessita entre altres coses d’informes mediambientals i de Consellería que no s’han sol·licitat. “És clar que no és el mateix una instal·lació, eventual, portàtil i desmuntable d’un tiovivo (25/30 persones) que la del SanSan (13.000) també eventual, portàtil i desmuntable”, afirmen.

D’altra banda, argumenten que el termini de presentació amb un mes mínim d’antelació, s’ha incomplit. La sol·licitud té entrada el 4/3 i l’esdeveniment s’inicia el 24, per la qual cosa al·leguen extemporaneitat per fora de termini, i a més fan referència a la protecció de menors, atés que l’organització del festival ha difòs que en certs horaris haurà entrada lliure de menors (menors de 12 no pagaran entrada, i entre 12 i 18 si), “i fins i tot estaven plantejant-se repartir taps per a les orelles, en l’informe que presenten i una de les deficiències que al·lega el tècnic municipal és que es parla d’entre 80/85 dBA”.

Qüestionen també la compatibilitat amb discoteca Falkata, i mantenen que l’horari sol·licitat és de 12:00 hores a 07:30 i es compatibilitza amb les instal·lacions i horari de la discoteca.

L’associació confia que aquestes al·legacions siguen tingudes en compte i resoltes abans de donar el permís o autorització sol·licitada en l’expedient. Una resolució en eixe sentit representaria, no obstant, un problema, atés que l’organització ha anunciat este dilluns que té la totalitat de les entrades venudes. 

 

 

 

Et Pot Interessar