20.5 C
Gandia
Dilluns, 27 maig, 2024

GANDIA COL·LABORA EN LA CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUITA

El regidor de Gestió Responsable del Territori, Xavier Ródenas, ha anunciat la col•laboració de l’Ajuntament de Gandia en la campanya de lluita contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) per a fruiters d’os, figueres en plantació regular, kaki, raïm de taula i varietats extra-primerenques de cítrics.
Aquesta campanya està subvencionada per la Conselleria d’Agricultura i enguany es basa en la col•locació de trampes, tant en cultius ecològics com en cultius convencionals. El control de la mosca es basa en la col•locació de 4 trampes per fanecada (50 trampes per hectàrea), i la Conselleria subvenciona la meitat de les trampes necessàries (subvenció de 2 trampes per fanecada).

Tots aquells agricultors que vulguen demanar la subvenció han de justificar la compra de la meitat de les trampes necessàries per a les seues parcel•les, mitjançant factura o albarà de compra, de qualsevol mètode de lluita de trampeig massiu inscrit en el Registre de Productes Fitosanitaris del MAGRAMA. Així, si un agricultor té una parcel•la de 4 fanecades, haurà de justificar la compra de 8 trampes i la Conselleria li donarà altres 8 trampes.
El Servei d’Agricultura de l’Ajuntament de Gandia recollirà còpia del justificant de compra de qualsevol agricultor, de Gandia o qualsevol altre municipi de la Safor, a través dels Guardes Rurals o de l’oficina d’Agricultura. Els telèfons de contacte amb els Guardes Rurals de Gandia són el 647355811 i el 647255812, i amb l’oficina d’Agricultura de l’Ajuntament de Gandia el 962959497.
Hi ha de termini fins al 14 de juny per aportar el justificant de compra de les trampes. A continuació, l’Ajuntament de Gandia passarà a la Conselleria el llistat d’agricultors que participen en aquesta campanya. Quan l’Ajuntament reba les trampes de Conselleria, es procedirà al seu repartiment a tots aquells agricultors que participen d’aquesta iniciativa.
Les varietats de cítrics per a les quals es pot demanar trampes són: Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwasaki y Primosole.
Al moment d’aportar còpia del justificant de compra de la meitat de les trampes necessàries, l’agricultor haurà d’informar del seu nom i DNI, així com del número y polígon de la parcel•la, la varietat plantada i la superfície de la plantació a la que es destinarà el producte subvencionat.

Articles relacionats