EL TSJ ANUL·LA L’ADJUDICACIÓ DE PLACES PER A RESIDÈNCIES DE 2013

Així, la Sala estima el recurs interposat en 2013 per l’Associació d’Empreses de Recursos per a la Dependència (Aeste) contra la Conselleria de Justícia i Benestar Social, l’Associació d’Empreses Concertades d’Accessibilitat Social (Aecas), Centres Residencials Saba –participada per l’empresa Sedesa, vinculada a la família Cotino– i Sacova Centres Residencials.

Segons assenyala la sentència, de data 13 de gener de 2016, en 2001 la Generalitat Valenciana va traure a concurs un contracte administratiu especial per a creació d’un màxim de 9.000 places residencials per a persones grans. El plec de clàusules explicava que un terç de les places –3.000– serien d’accessibilitat social, és a dir, estarien a disposició de la Conselleria de Benestar Social per a l’ocupació de les persones indicades per l’Administració, en funció de les seues necessitats. La resta, serien places de lliure disposició per a l’adjudicatari.

Així, la Conselleria i els adjudicataris del contracte van subscriure un acord per adaptar la llei de dependència i en ell van incloure incrementar-les places en els centres existents d’assistència social al cent per cent. En concret, 1.937 places el 2008, 863 en 2009 i 1.533 el 2010.

Tot i això, Aeste entenia que l’administració no podia treure el concurs pel procediment negociat sense publicitat, i considera que el concurs de 2001 només cobria l’exclusivitat respecte a un terç de les places. Per tant, absorbit este terç, qualsevol augment havia de ser sotmès a concurs ordinari.

Respecte a la primera al·legació, el TSJCV la desestima perquè considera que «l’Administració no ha prescindit de manera absoluta del procediment legalment establert», doncs «part d’una interpretació del contracte i seguix el procediment d’acord amb l’esmentada interpretació».

Per tot això, el tribunal considera que la resolució de la Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social de 26 de febrer de 2013 és contrària a dret després d’haver optat pel procediment negociat sense publicitat, «d’acord amb una interpretació de la clàusula d’exclusivitat que és contrària a dret», pel que estima el recurs presentat per Aeste.

Esta mateixa setmana s’ha constituït en les Corts Valencianes una comissió d’investigació sobre el procés d’adjudicació de les places de residències d’accessibilitat per a persones dependents, en concret en els centres del grup Saba, format per una desena d’empreses entre les quals figura Sedesa, vinculada a la família Cotino.

Et Pot Interessar