23.5 C
Gandia
Dissabte, 1 octubre, 2022

El Real Club Nàutic de Gandia sol·licita a l’APV la divisió de l’actual concessió

– El passat 23 d’abril de 2021 el Nàutic de Gandia va sol·licitar oficialment la divisió de la concessió a l’Autoritat Portuària de València

Concretament, s’ha sol·licitat separar la dàrsena i superfície de terra ocupada històricament i el moll dels Borgia, agregat en l’última concessió atorgada al RCNG. La divisió no tindria efectes sobre la titularitat que continuaria sent del Club Nàutic.

Real Club Nautic de GandiaAmb independència dels diferents escenaris possibles, a causa de la judicialització de la concessió, la divisió de la concessió representa salvar la inseguretat jurídica que, exclusivament, ve causant greus perjudicis al Nàutic, l’única entitat amb caràcter social dins del procés de concessió.

Alhora que essencial, la divisió tindria efecte immediat. La situació geogràfica de Gandia representa una gran oportunitat com a port de trànsit per a embarcacions de gran eslora que es dirigeixen a Balears durant la temporada estival.

En les circumstàncies actuals, pendents del pronunciament del tribunal Suprem sobre l’admissió o no del recurs presentat pel Real Club Nàutic contra la sentència que condemna a l’APV derivada de la demanda presentada per la mercantil Alcara Infraestructures, el moll dels Borgia, amb efecte immediat, alleujaria en part ingressos privats per la situació.

En termes jurídics, la sol·licitud de divisió es fonamenta pel compliment de les condicions previstes en l’article 90 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, així com en clàusula 33 del mateix títol concessional de RCNG.

Addicionalment, no és objecte de la concessió sol·licitada per la mercantil ALCARA INFRAESTRUCTURES, i, en conseqüència, mai podria ser atorgada a aquesta mercantil l’explotació del Moll, sota la sol·licitud de concessió que ha presentat en el tràmit de competència 
de projectes.

Així les coses, no hi hauria perjudici per a Alcara infraestructures. Per tot el que s’ha exposat, considerem que la resposta de l’APV serà en sentit positiu. Igualment, les condicions de la seua proposta per a dur a terme la divisió haurien de ser accessibles. Aquestes finalment se sotmetran a la decisió de l’assemblea de socis.

Articles relacionats