EL PRESSUPOST DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA NO TRANSMET IL·LUSIÓ

RAMÓN MAMPEL         

 

La nova Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural té directament assignades les competències en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, a més de totes les de medi ambient i aigua. Per a totes elles el pressupost global és de 281 milions d’euros, per sota dels 300 milions d’euros en el qual s’ha instal•lat des de l’any 2013.
Si ens circumscrivim al pressupost estrictament agrari de la Generalitat, amb 212 milions d’euros, se situa per volum econòmic en la penúltima posició, per davant només de la nova Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i fins i tot superat pel de Presidència. En matèria agrària el pressupost suposa l’1,24% del total del pressupost de la Generalitat Valenciana quan en 2002 era del 4,62%. El descens pressupostari en aquests quinze anys és superior al 73%.
Aquesta reduïda dotació pressupostària afecta directament a la capacitat inversora de la Conselleria. En aquest sentit, els fons destinats a inversions per a les diferents actuacions és de 132,4 milions per a 2016, amb un petit augment del 2%, la resta fins als quasi 212 milions d’euros (un total de 79,5 milions) es destinen a despeses de personal i de funcionament.
Aquestes xifres posen de manifest que fins i tot amb un canvi de govern les polítiques de millora i competitivitat per al sector agrari no són prioritàries per als diferents Consells de la Generalitat i només cal confiar que estiguem davant un any marcat pel brutal deute i de premura després de les eleccions autonòmiques i que hi haja un vertader canvi en positiu en els pròxims anys. En cas contrari no poden eixir de la greu crisi els productors perquè estan perdent competitivitat en els mercats i capacitat inversora, amb la conseqüent pèrdua de la rendibilitat de les seues explotacions. En la compareixença de la consellera d’Agricultura davant les Corts ahir per a explicar el pressupost va adduir que es tracten de pressupostos ajustats i que marquen les línies de futur, però els llauradors i ramaders valencians necessiten polítiques agràries ja per a aconseguir una major competitivitat.
És una evidència que mentre la resta de Conselleries del nou govern han adoptat gestos o mesures il•lusionants, Agricultura ha fet tot el contrari. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives paga el deute pendent amb els dependents, la d’Educació subvenciona els llibres fins a 200 €, la de Sanitat suprimeix el copagament i repagament farmacèutic als pensionistes. En el cas d’Agricultura la decisió més destacable ha sigut negativa per al sector: no anticipa el pagament de les ajudes de la PAC com sí han fet altres comunitats autònomes.
Entre altres aspectes, considere greu d’aquests pressupostos cal destacar el nivell alarmantment baix de recursos per a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) quan el nou Govern sembla apostar pel I+D+I i, en segon lloc, la poca dotació que es destina a Sanitat Vegetal que disposa d’un exagerat minvament de personal i de recursos per a fer front a les greus amenaces que té l’agricultura valenciana en matèria de plagues i malalties com per exemple el Greening en cítrics, Xylella fastidiosa en llenyosos, Caragol poma en arròs, entre uns altres. En aquest últim cas, hem traslladat a principis d’octubre a la Conselleria la necessitat peremptòria d’incrementar el pressupost d’aquesta àrea per a aconseguir una lluita més eficaç contra les plagues i malalties ja implantades en la nostra agricultura i ser més eficients a evitar la introducció de noves.
Celebre que s’establisca una nova línia per al foment i promoció de l’agricultura ecològica com a sistema de cultiu sostenible i demandat cada vegada més pels consumidors, encara que espera que es concreten altres línies per a potenciar-la tal com ve anunciant l’administració agrària.
En conseqüència, la proposta de pressupostos de la Generalitat Valenciana en matèria agrària per al 2016 certifica, una vegada més, el que la Unió ve denunciant fa molts anys. Existeix un clar derrotisme per part de l’administració autonòmica en matèria de regulació del sector i una falta clara d’establir polítiques agràries per a millorar la situació dels llauradors i ramaders valencians. És cert que en la conjuntura econòmica actual, i més la de la Generalitat Valenciana totalment endeutada, no hi ha recursos econòmics suficients, però els que hi ha es podrien redistribuir de forma més eficient en benefici del sector.

Et Pot Interessar