25 C
Gandia
Dimecres, 6 juliol, 2022

Benifairó de la Valldigna investiga quin ha fet un abocament il·legal de fibrociment

– Com es pot observar a la fotografia que encapçala la noticia es veu un abocament il·legal de fibrociment (uralita) que algú ha deixat.

Cal recordar que és il·legal la manipulació i trasllat d’aquest material, i que tan sols ho pot fer una empresa especialitzada. L’incompliment de la normativa de residus altament contaminants suposa una multa mínima de 9.001 €, segons l’ordenança municipal.

Però la solució d’aquest abocament li costarà a l’ajuntament, és a dir, a tots els veïns, 1.070,85 €, que es podrien destinar a moltíssimes coses, i que desgraciadament han d’anar a solucionar la desfeta d’algun irresponsable. La recollida de l’abocament està prevista que s’efectue el dimecres.

A Espanya es va prohibir l’ús de l’amiant a través de l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 7 de desembre de 2001, que transcrivia la Directiva Comunitària 1999/77/CE.

En la mateixa Ordre s’indica respecte als elements amb amiant ja instal·lats que “continuaran estant permesos fins a la seua eliminació o la fi de la seua vida útil”. Aquesta vida útil ha d’entendre’s fins que puga perjudicar la salut pel seu estat de deterioració o perill de trencaments.

La retirada d’elements amb amiant ha de dur-se a terme per empreses inscrites en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc per Amiant) seguint uns determinats protocols que estan recollits en la normativa en vigor:

Reial decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d’exposició a l’amiant.
I una altra norma és la Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre protecció als treballadors del risc de l’amiant.

Altres tipus d’abocaments que no continguen residus altament contaminants, la multa mínima és de 250 €.

Articles relacionats