Comunicat de l’Ajuntament de Gandia al president de la Fundació de la Col·legiata

L’ajuntament de Gandia ha emés un comunicat per tal de contestar al president de la Fundació de la Col·legiata

Comunicat:

1.- L’Ajuntament comparteix la seua preocupació per l’estat de deterioració de la Col·legiata, sobretot pels despreniments que es produeixen quan hi ha temporals. De fet, el departament d’Urbanisme ha emés diferents informes en els últims anys dirigits a l’Arquebisbat, propietari de l’immoble, alertant de la perillositat de la caiguda de rebles i dels desperfectes. El més recent, a conseqüència dels últims desprenime
2.- L’Ajuntament de Gandia recorda que les Administracions Públiques disposen de línies de subvenció per a la rehabilitació de patrimoni, com per exemple, el 1,5% Cultural del Ministeri o les ajudes de la Diputació, a les quals es poden presentar organismes i institucions. Des del Consistori, s’anima a la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Restauració de la Insigne Col·legiata de Gandia a presentar-se a aquestes ajudes per a reparar l’edifici.

3.- L’Ajuntament de Gandia aclareix que, almenys en els últims cinc anys, no ha sigut convocat, i per tant, no ha participat de cap reunió de la Fundació. 

La nova llei del Joc legalitza les apostes en els ‘trinquets’

– Vicent Soler: «La nova Llei del Joc és la millor manera de lluitar contra la xacra social que suposa la ludopatia»

– Es fixa una distància mínima de 850 metres entre sales de joc i centres educatius i una separació de 500 metres entre establiments

– Les màquines recreatives en l’hostaleria s’activaran per un control remot per part de l’encarregat del local i no sonaran si no s’usen

– Entre 2013 i 2019, la Comunitat Valenciana ha passat de tindre 250 salons i 9 locals específics d’apostes, a disposar de 518 i 35

(28/05/2020) – Es fixa una distància mínima de 850 metres entre sales de joc i centres educatius i una separació de 500 metres entre establiments

– Les màquines recreatives en l’hostaleria s’activaran per un control remot per part de l’encarregat del local i no sonaran si no s’usen

– Entre 2013 i 2019, la Comunitat Valenciana ha passat de tindre 250 salons i 9 locals específics d’apostes, a disposar de 518 i 35

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha destacat que «la nova Llei del Joc que han aprovat les Corts aquest dijous és «la millor recepta per a lluitar contra la xacra social que suposa la ludopatia, augmentar la protecció cap a col·lectius de risc i menors d’edat i establir les bases del joc responsable» en la Comunitat Valenciana».

Vicent Soler ha realitzat aquestes declaracions després de la votació realitzada en l’hemicicle que ha donat llum verda al text. La nova norma substitueix a la Llei 4/1988, de 3 de juny, que va ser aprovada fa més de trenta anys.

«L’objecte de la llei té una doble finalitat íntimament relacionada amb servir a l’interés general de la societat. D’una banda, la regulació de l’activitat socioeconòmica de joc en les seues diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, per una altra, la prevenció de les patologies i addiccions», ha apuntat el titular d’Hisenda.

«La presentació d’esmenes i l’obertura del debat sobre la llei ha permés als grups parlamentaris fer aportacions aprofitant la seua experiència, la qual cosa ha contribuït a madurar i millorar el projecte de llei inicial, donant així una millor resposta a la inquietud que en l’actualitat suscita aquesta matèria a la societat valenciana», ha indicat Soler.

Entre les novetats d’aquesta llei destaca la prohibició als agents que exercisquen l’activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores.

La llei també introdueix la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

Així mateix, es prohibeix la publicitat i promoció del joc en l’exterior dels locals de joc, la publicitat estàtica, en la via pública o mitjans de transport, així com l’emissió de publicitat sobre aquesta activitat en els mitjans de comunicació de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.

També dins dels locals de joc serà obligatòria la disposició de fulles informatives accessibles a les persones jugadores sobre els recursos disponibles per al tractament i rehabilitació de la ludopatia.

A més, es promouran ajudes, subvencions o incentius fiscals per a entitats esportives, associacions i mitjans de comunicació que duguen a terme campanyes de prevenció i lluita contra la ludopatia.

850 metres i 500 metres

Entre les novetats de la llei destaca també la regulació d’una distància de 850 metres, en el trajecte per als vianants més curt per vial de domini públic, per a la localització dels salons de joc i locals específics d’apostes, respecte a centres educatius acreditats que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.

«L’establiment d’aquesta mesura ve motivat per la necessitat de reduir l’exposició de les persones menors d’edat, en particular adolescents, a l’oferta de joc, especialment les apostes esportives, en els seus itineraris diaris d’assistència als centres educatius, i amb això la normalització d’aquests establiments com a llocs d’oci», ha explicat Vicent Soler.

Segons ha indicat el conseller, «les investigacions assenyalen la sobreexposició de les persones adolescents i joves vinculada a la proliferació de salons de joc i locals específics d’apostes en el teixit urbà, en sinergia amb la publicitat del joc en els mitjans de comunicació, esdeveniments esportius i mitjans electrònics, com a factors de risc per al desenvolupament de conductes addictives associades al joc, especialment en l’adolescència».

El creixement exponencial dels salons de joc i els locals específics d’apostes en el teixit urbà de la Comunitat Valenciana s’ha posat de manifest entre 2013 i 2019, en passar de 250 salons de joc i 9 locals específics d’apostes autoritzats 518 i 35, respectivament, sense cap consideració de distanciament dels centres educatius i generant una creixent preocupació social. Aquesta dinàmica de creixement contrasta amb les de la resta d’establiments de joc que a penes han variat en els últims 6 anys.

La llei també estableix distàncies mínimes de 500 metres entre establiments de bingo, salons de joc i cases d’apostes, amb l’objectiu de reduir la concentració espacial dels establiments de joc en enclavaments urbans, evitant crear zones com a ‘mini Las Vegas’, i reduir així el risc de sobreexposició de la població al joc en el seu entorn quotidià.

Activació per control remot de màquines tipus B

També s’introdueix com a novetat la incorporació d’un sistema d’activació-desactivació per control remot de cada màquina, sota la responsabilitat del personal encarregat del local.

«Aquesta mesura es justifica per l’absència d’un control d’entrada en aquests establiments i la necessitat de garantir que les persones menors d’edat no tinguen accés a aquestes màquines», ha indicat Vicent Soler.

A més, les màquines tipus B hauran de romandre sense emissió d’estímuls sonors, visuals o lumínics durant el temps en què no estiguen sent utilitzades. També es prohibeix la instal·lació de màquines de joc en terrasses, vies públiques o zones exteriors dels establiments d’hostaleria i similars, així com en bars i cafeteries situats dins de centre docents, sanitaris, socials o juvenils i en els recintes esportius.

«La protecció de la salut i dels drets de les persones, en particular, en el cas dels menors d’edat, són raons imperioses d’interés general que justifiquen la necessitat d’establir aquests requisits específics», ha subratllat el conseller.

Es mantenen les autoritzacions atorgades

D’altra banda, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica en el sector, es manté la validesa i vigència de totes les autoritzacions atorgades prèviament a l’entrada en vigor d’aquesta llei durant tot el període per al qual estigueren concedides.

També es prohibeix l’habilitació d’espais per a fumar o clubs de persones fumadores en els establiments de joc. Així mateix, es prohibeix la publicitat de productes o entitats financeres a l’interior dels locals de joc.

Més seguretat jurídica

La nova Llei de Joc també ha avançat en l’homogeneïtzació dels tipus infractors. A més, es requalifiquen els diferents tipus d’infraccions i es revisen les quanties de les sancions, que passen a establir-se per trams.

Per part seua, en l’àmbit de les rifes, tómboles o combinacions aleatòries s’aclareix el règim de les exempcions, introduint-se una nova exempció que afecta aquelles que es realitzen en ocasió d’esdeveniments d’arrelament popular o que corresponguen amb usos socials de caràcter tradicional, com ara les rifes de cistelles de nadal organitzades per comerços o establiments d’hostaleria.

En el cas de les apostes, es generalitza la definició de la base imposable en atenció als ingressos nets procedents del joc; mentre que en els supòsits de joc realitzats mitjançant màquines recreatives i d’atzar, s’estableix que la meritació de l’impost és per trimestres naturals.

Per part seua, també s’han adequat els tipus de gravamen en el cas de les rifes, tómboles, combinacions aleatòries, apostes, casinos de joc i en el cas d’explotació de màquines recreatives i d’atzar.

Una altra de les novetats és la generalització de la presentació de l’autoliquidació per mitjans telemàtics i l’ampliació del termini de declaració i ingrés del tribut, sent amb caràcter general d’un mes.

La llei legalitza les apostes en els ‘trinquets’

«La llei a més legalitza les apostes en els ‘trinquets’, on es practica l’esport nacional valencià, la pilota valenciana», ha apuntat Vicent Soler, qui ha explicat que a partir d’ara aquest esport es regirà per un sistema provisional que, sense sotmetre l’activitat als mateixos requisits que les apostes ordinàries, permetrà un cert control administratiu sobre la seua pràctica i sobre qui intervé en ella, fins que s’aprove una reglamentació específica«.

Terminis per a adaptar-se a la normativa

Es concedeix un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, perquè els salons de joc i els locals específics d’apostes realitzen les obres d’adaptació necessàries amb l’objectiu de complir amb els requisits establits la Llei referits al control d’admissió en locals de joc.

Així mateix, es concedeix un termini de 12 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, perquè les màquines de joc tipus B i les màquines auxiliars d’apostes situades en establiments d’hostaleria i similars, així com aquelles màquines d’apostes situades en recintes esportius, realitzen les adaptacions necessàries per a complir el requisit de disposar del sistema d’activació-desactivació.

Igualment, s’estableix un període màxim de 5 anys, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, de suspensió de noves autoritzacions d’establiments de joc i de noves autoritzacions d’explotació de màquines de joc tipus B o recreatives amb premi, destinades a ser instal·lades en locals d’hostaleria o similars.

El fort creixement de l’oferta de joc presencial dels últims anys, l’augment del nombre de persones afectades per conductes de joc i addiccions, així com la creixent preocupació social a la Comunitat Valenciana, aconsella l’establiment d’una suspensió temporal de noves autoritzacions.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, competent en matèria de joc, coordinarà un estudi que analitze l’impacte social i sobre la salut pública de les instal·lacions de joc existents, així com de les màquines de joc en locals d’hostaleria.

No obstant això, tenint en compte que la renovació d’autorització dels establiments de joc s’ha de realitzar d’acord amb la normativa vigent, aquesta suspensió no serà aplicable en aquells casos en què siga necessari un canvi d’emplaçament de l’establiment de joc per a complir amb el nou requisit de distància.

Finalment, s’estableix un termini de 12 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, per a l’elaboració de l’Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc.

Tractament multidimensional

El tractament del joc patològic té un caràcter multidimensional i multidisciplinari i, en aquesta línia, el Consell desenvoluparà activitats, en col·laboració amb altres administracions públiques i amb entitats socials, en matèria educativa, sanitària, esportiva i sociolaboral, amb l’objectiu d’establir protocols de detecció precoç, fomentar l’oci alternatiu i educatiu, especialment de persones adolescents i joves, així com l’abordatge global del tractament de l’addicció al joc.

Aquesta Llei també preveu l’elaboració d’una estratègia pluriennal i un programa d’acció bianual que s’avaluaran i actualitzaran periòdicament, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques i organitzacions i entitats vinculades a l’activitat de joc en la Comunitat Valenciana, per a dotar d’un enfocament específic, integral i integrador de la prevenció i el tractament del joc patològic.

Òrgans de suport

D’igual manera, s’actualitza la configuració de la Comissió de Joc, òrgan de caràcter consultiu en matèria de joc, per a garantir la participació de les diferents parts implicades en aquesta activitat, organitzacions sindicals i empresarials del sector, associacions dedicades a la prevenció i rehabilitació de la ludopatia, associacions veïnals, el Consell de la *Joventut i organismes d’investigació universitària.

Així mateix, es crea la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en matèria de joc com a òrgan de coordinació tècnica i administrativa interdepartamental de l’administració valenciana.

La llei també regula el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc en la Comunitat Valenciana i la possibilitat de coordinació amb registres oficials equivalents a Espanya, així com el control d’admissió amb la novetat d’establir l’obligatorietat d’aquest control en tots els locals de joc.

Oliva donarà ocupació a 36 treballadors agrícoles durant l’estiu

– Oliva obté una subvenció de 155.776 euros per a atenuar la desocupació agrícola

– La subvenció del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) servirà per a contractar durant tres mesos a 36 treballadors agrícoles

L’Ajuntament d’Oliva, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, de la Regidoria d’Ocupació i Empresa, ha donat a conéixer la subvenció rebuda, per valor de 155.776 euros del Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal).

Una subvenció que s’emmarca dins dels “Projectes de Garantia de Complement de Renda”, i que va adreçada a treballadors del sector agrícola els quals es troben a l’atur. Mitjançant aquest projecte es garanteix als treballadors un complement de renda a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

En total es contractaran 36 treballadors, dels quals 32 seran peons i 4 capatassos. Els treballs es localitzaran en els diversos desaigües i marges de séquies d’Oliva. Es realitzaran de forma manual, i consistiran a l’eliminació d’abocaments incontrolats de naturalesa diversa, eliminació de la vegetació del centre del llit i dels laterals, açò permet millorar la qualitat mediambiental i disminuir els problemes d’inundació derivats de les pluges torrencials. La durada dels treballs serà de tres mesos.

Des de la Regidoria d’Ocupació i Empresa, el seu regidor Kino Calafat ha valorat molt positivament aquesta línia concedida, ja que “es tracta d’unes ajudes importants per a la nostra ciutat, que disposa d’un sector agrícola que té un volum de feina més elevat durant la temporada d’hivern, i que ara, als mesos d’estiu, es pot veure beneficiat a través d’aquesta línia de subvenció del Ministeri.”

El Departament d’Ocupació i Empresa, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, ha remés al Ministeri d’Ocupació la documentació requerida i, en breu, informarà sobre el procés de selecció i els requisits que han de complir els treballadors. Tota la informació es publicarà al web i a les xarxes socials municipals.

Aquesta ajuda portarà millores al nostre poble, principalment disminuint l’atur del sector agrícola d’Oliva, i a més a més els treballs exercits per aquests treballadors contribuiran a la millora de l’ambient rural del poble” assenyala el regidor d’Agricultura Miquel Doménech.

Fotos d’arxiu de les tasques del 2019

Ador també cancel·la les Festes de 2020

– Ador es suma a la majoria de pobles que estan cancel·lant les Festes de 2020 davant la incertesa de l’emergència sanitària de la Covid-19

Comunicat oficial:

«Lamentem comunicar al veïnat d’Ador que aquesta vesprada, en la reunió que hem tingut amb els i les representants de les diferents comissions de festes, hem pres la decisió de suspendre les festes 2020.

Una decisió difícil però entenem que necessària donada la incertesa en què estem vivint derivada de l’alarma pel COVID-19. La salut de les persones ha de protegir-se i amb aquesta decisió contribuïm a aquesta protecció. Molts ànims a tots i totes. Esperem l’any que ve poder celebrar unes bones festes».

Tavernes es suma al minut de silenci en record de les víctimes de la Covid-19

– L’Ajuntament de Tavernes ha volgut recordar les víctimes de la crisi sanitària de la Covid-19 amb una concentració a les portes del consistori.

A les 12 del migdia d’ahir es va guardar un minut de silenci en què els regidors, treballadors de l’Ajuntament i ciutadans de Tavernes s’han concentrat a la plaça Major per a reafirmar el respecte, dolor i suport de la societat i per a lluitar contra aquesta pandèmia i la solidaritat amb les famílies de les víctimes.

Marzà: «El pròxim curs comptarem amb 29.000 tauletes amb Internet integrada en els centres educatius»

– Es destinen 4 milions d’euros perquè s’adquirisquen 15.000 dispositius més amb Internet integrada que arribaran als centres educatius

– Aquesta adquisició se suma a les 14.000 tauletes amb Internet que ja usen alumnes d’entorns vulnerables per a la formació a distància

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat a les Corts que la Generalitat augmentarà en 15.000 més el nombre de tauletes amb Internet integrada. Aquests nous dispositius es compraran durant l’estiu, es distribuiran als centres educatius i les dades s’activaran de manera massiva al mes de setembre.

Marzà ha explicat que «el pròxim curs arrancarà amb un total de 29.000 tauletes, que formaran part del material informàtic dels centres educatius i complementaran els dispositius informàtics fixos de les aules d’informàtica», i ha continuat: «Estem fent un nou plantejament de les aules d’informàtica dels centres, on la disponibilitat de material portàtil haurà de ser un eix fonamental i necessari».

La gestió per a l’adquisició d’aquesta nova remesa de dispositius, que compta amb una inversió de 4 milions d’euros, «ja és possible perquè trobar proveïdors no ha estat una empresa fàcil pel fet que la producció es concentra en països molt determinats i no hi havia suficient estoc», ha assenyalat el responsable d’Educació.

Aquesta adquisició se suma a les 14.000 tauletes amb què ja compta la Conselleria i que ara mateix estan assignades a alumnat que les necessita en aquest últim trimestre per a la formació a distància mitjançant el pla ‘MULAN‘ de l’actual curs escolar.

El responsable d’Educació de la Generalitat ha explicat que «desitgem que les tauletes tàctils no siguen necessàries el curs que ve per a repartir entre l’alumnat per causes com un confinament», i hi ha afegit: «No obstant, si és necessari, serem una de les autonomies més preparades per a reduir els efectes de la bretxa digital quant a formació a distància».

Les noves 15.000 tauletes amb Internet integrada seran del mateix model que les 14.000 ja repartides aquest curs (Huawei MediaPad T5 de 10,1 polzades). En el cas dels centres educatius públics, formaran part del seu inventari informàtic. Pel que fa als centres educatius concertats, els dispositius formaran part de l’inventari de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Alicia Izquierdo: «El centre d’interpretació serà una finestra oberta a l’arqueologia i història de les antigues poblacions»

– Visita obres de restauració de la Nevasca de Marxuquera

La regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, acompanyada de l’arqueòleg municipal, Joan Negre, tècnics i responsables de l’obra, van visitar ahir les últimes actuacions a la Nevasca de Marxuquera, on s’està desenvolupant la primera fase d’un projecte de rehabilitació que permetrà instal·lar allí, en breu, un fantàstic centre d’interpretació sobre la vall de Marxuquera. La restauració de l’edifici ha permés consolidar tota l’estructura constructiva per assegurar-se que sobreviu al pas del temps. I, al seu interior, s’hi podrà parlar extensament sobre la història d’aquest meravellós paratge.

«El centre d’interpretació serà una finestra oberta a aspectes tan interessants com l’art paleolític de la cova de les Meravelles, l’intens poblament neolític a les coves que voregen la vall, l’ús d’algunes d’elles com a santuaris en època iber-romana o, naturalment, la vida rural a Marxuquera durant els últims tres segles«, ha destacat Izquierdo.

Amb la col·laboració del Departament de Gestió Responsable del Territori, l’entorn de la Nevasca servirà també per a crear un espai ambiental on conéixer els arbres i conreus tradicionals a Marxuquera, i una talaia privilegiada des d’on poder observar l’increïble paisatge que l’envolta.

La Safor torna, després de 6 dies, al Zero Zero per coronavirus

– La Safor ha tornat a la línia de fa sis dies, cap positiu nou i cap defunció per coronavirus.

La Conselleria de Sanitat ha publicat les dades oficials de la incidència del coronavirus del Departament de Salut de Gandia, i ha tornat a ser la més esperançadores, cap cas nou. Amb aquestes dades el total de positius, des que va començar la pandèmia, és de 271.

La xifra total de defuncions a la comarca de la Safor és de 28. 

La Navelina i la Satsuma cotitzen  a l’alça

La cotització dels cítrics tornen a disparar-se i ja freguen els tres euros i seixanta cèntims o siga 600 de les antigues pessetes l’arrova en la varietat de navelina, que és la varietat que ocupa gran part de la comarca de La Safor.

Cada dia que passa es nota més el minvament considerable de cítrics en totes les seues varietats que pot arribar fins i tot fins al 50 per cent menys respecte a la temporada 2017-18.

En aquests moments els preus oscil·len entre els 3,30 i 3,60 euros en la varietat de navelina mentre que en satsumes es troba entre els 3,60 euros l’arrova. Uns preus més ben raonables però que poden pujar lleugerament com vaja acostant-se la temporada de recol·lecció. Una situació que ve donada per les intenses pluges caigudes en els últims mesos que han assecat gran part de la flor.

Des de feia dècades no es vivia una situació com aquesta que els comerciants ja el mes de maig anaren a la «caça i captura» dels agricultors per a aconseguir les seues collites, el minvament no sols en la part de la Comunitat Valenciana si no a Múrcia és molt gran i per aquest motiu intenten convéncer al llaurador de comprar tota la producció des de navelines fins a valències.

Entre les associacions agràries es comunica als agricultors que venguen els seus cítrics amb preus posats en el contracte mai a comercialitzar i amb data de final de tall, aquesta clàusula és vital. També aconsellen anar venent varietats una a una no totes de colp, ja que l’experiència d’enguany ha sigut ruïnosa com ha passat a les valències que es van vendre moltes  a 3 euros a mig any vista i han acabat a 12 euros.

La Comunitat Valenciana registra 24 nous casos positius, 1 defunció i 224 noves altes per coronavirus

– Les altes a pacients amb COVID-19 continuen en ascens i superen ja el 72% respecte al total de casos detectats

– En les últimes hores s’han registrat 224 noves altes que eleven el total de persones curades a 11.402

– Continua reduint-se el nombre de persones amb COVID-19 hospitalitzades i en UCI en la Comunitat Valenciana

Les altes a pacients amb COVID-19 continuen en ascens i suposen ja el 72% respecte al total de casos detectats en la Comunitat. En les últimes 24 hores s’han registrat 224 més, la qual cosa eleva a 11.402 el total de persones que s’han curat en la Comunitat. Per províncies, la distribució és la següent: 1.499 a la província de Castelló, 4.068 en la d’Alacant i 5.830 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a persones desplaçades. Des que va començar el passe a la fase 1 del procés de desescalada en la Comunitat Valenciana, el passat 11 de maig, les altes s’han incrementat un 29%.

El nombre de pacients en les unitats de vigilància intensiva per coronavirus en la Comunitat Valenciana segueix la tendència descendent. En l’actualitat, només hi ha 27 persones que requereixen aquestes cures en tota la Comunitat, 2 menys que en l’actualització d’aquest dimarts. Per províncies, la distribució és la que segueix: 4 a Castelló, 12 a Alacant i 11 a la província de València. Per part seua, el nombre de persones malaltes amb COVID-19 hospitalitzades també ha experimentat un descens respecte a l’última actualització. En aquests moments, hi ha 206 persones ingressades, 5 menys que aquest dimarts. Per províncies, aquesta és la distribució: 15 a Castelló, 61 a Alacant i 130 a la província de València.

Quant a casos positius nous, des de l’actualització d’aquest dimarts s’han detectat 24 casos a través de PCR que eleven a 11.136 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies, la distribució és la que segueix:

· 7 a Castelló. Total: 1.529

· 6 a Alacant. Total: 3.876

· 11 a València. Total: 5.726

· 5 casos de persones desplaçades (no nous)

De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.966, la qual cosa suposa només el 18,79%.

Des d’aquest dimarts s’ha produït una nova defunció, la qual cosa eleva a 1.418 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana per coronavirus: 212 a la província de Castelló, 501 a Alacant i 705 a la província de València. No s’ha produït cap defunció a la província d’Alacant i tampoc en la de Castelló, que acumula set dies consecutius sense registrar defuncions.

El nombre d’altes de professionals sanitaris és de 2.162 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 548.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 302.858 de les quals 206.304 han sigut a través de PCR i 96.554 a través de test ràpid.

Actualització de la situació en residències

En l’actualitat hi ha algun cas positiu en 74 centres (8 a la província de Castelló, 32 en la d’Alacant i 34 a la província de València).

· Residents nous positius: 13

· Personal treballador amb nous positius: 4

· Residents que han mort: 1

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d’Alacant i 13 a la província de València.